Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra jaderné chemie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15ANAL1 Analytická chemie 1
 
česky Z 5 3+2 Předmět není vypsán
15ANAL2 Analytická chemie 2
 
Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
15ANALY2 Analytická chemie 2
 
Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15AODPA Analytika odpadů
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
15AODP Analytika odpadů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ANCH1 Anorganická chemie 1
 
česky Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15AN1N Anorganická chemie 1
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15ANCH2 Anorganická chemie 2
 
česky Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15AN2 Anorganická chemie 2
 
česky Z,ZK 5 4+1 Předmět není vypsán
15ANP Anorganické praktikum
 
česky Z 4 9 dní Předmět není vypsán
D15ARCH Aplikace radiační chemie v chemickém průmyslu, zemědělství a medicíně
 
Předmět není vypsán
15APRM Aplikace radiačních metod
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15ARN Aplikace radionuklidů
 
Předmět není vypsán
15CZVNUK1 Aplikace radionuklidů 1
 
česky Předmět není vypsán
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15CZVNUK2 Aplikace radionuklidů 2
 
česky Předmět není vypsán
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
D15AVZ Aplikace velkých zdrojů ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
15ASCH Astrochemie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15BPCH1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
15BPCH2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
D15BARCH Biomedicínské aplikace radiační chemie
 
Předmět není vypsán
D15BZS Biosyntézy značených sloučenin
 
Předmět není vypsán
15CHMT Chemická termodynamika
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15CHT Chemická termodynamika
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15CHB Chemie
 
Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
15CRHP Chemie a radiační hygiena prostředí
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D15CHAT Chemie aktinoidů a transaktinoidů
 
Předmět není vypsán
15ANLS1 Chemie analytická - seminář 1
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15ANLSN1 Chemie analytická - seminář 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15ANLS2 Chemie analytická - seminář 2
 
Z 1 0+2 Předmět není vypsán
15ANLSN2 Chemie analytická - seminář 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15ANL1 Chemie analytická 1
 
Z 3 3+0 Předmět není vypsán
15ANL2 Chemie analytická 2
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15AN1 Chemie anorganická 1
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15CHJ1 Chemie jaderná 1
 
Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
15CHJ2 Chemie jaderná 2
 
Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
15CHL Chemie léčiv
 
Předmět není vypsán
15CHL1 Chemie léčiv
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
D15CHL Chemie léčiv
 
Předmět není vypsán
15CHPR Chemie problematických radionuklidů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVRAEK Chemie prostředí a radioekologie
 
česky Předmět není vypsán
15CHJE Chemie provozu JE
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVCHJE Chemie provozu jaderných elektráren
 
česky Předmět není vypsán
15CZVCHRP Chemie radioaktivních prvků
 
česky Předmět není vypsán
15CHRP Chemie radioaktivních prvků
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CAN1 Cvičení z anorganické chemie 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15COCH Cvičení z obecné chemie
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15DIOZ Detekce a dozimetrie ionizujícího záření
 
česky ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15DIZ Detekce ionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVDIZ Detekce ionizujícího záření
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15DPV1 Diplomová práce 1
 
Z 10 10ZP Předmět není vypsán
15DPCH1 Diplomová práce 1
 
Z 10 10 Předmět není vypsán
15DPV2 Diplomová práce 2
 
Z 20 20ZP Předmět není vypsán
15DPCH2 Diplomová práce 2
 
Z 20 20 Předmět není vypsán
15DALCH Dějiny alchymie a chemie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ETR1 Elektrochemie a teorie roztoků 1
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15ETR2 Elektrochemie a teorie roztoků 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15EXK1 Exkurze 1
 
Z 1 5 dnů Předmět není vypsán
15EXK2 Exkurze 2
 
Z 1 5 dnů Předmět není vypsán
D15EJCH Experimentální jaderná chemie
 
Předmět není vypsán
D15FRCH Fotochemie a radiační chemie
 
Předmět není vypsán
15FCH1 Fyzikální chemie 1
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN1 Fyzikální chemie 1
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCH2 Fyzikální chemie 2
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHN2 Fyzikální chemie 2
 
česky Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCH3 Fyzikální chemie 3
 
ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
15FCHN3 Fyzikální chemie 3
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
15FCH4 Fyzikální chemie 4
 
ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCHA4 Fyzikální chemie 4
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
15FCHN4 Fyzikální chemie 4
 
Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
15FCH5 Fyzikální chemie 5
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15HCHE Hydrochemie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15HCHEA Hydrochemie
 
Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
15HYPE Hydrologie a pedologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15HYPEA Hydrologie a pedologie
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
15IMCH Imunochemie
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15IMPL Imunopatologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15IRMF Instrumentální a radiochemické metody pro jadernou forensní analýzu
 
Předmět není vypsán
15INS1 Instrumentální metody 1
 
ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
15INSN1 Instrumentální metody 1
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15INS1N Instrumentální metody 1
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15INS2 Instrumentální metody 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15IRM Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředí
 
Předmět není vypsán
15ISY Izotopové syntézy
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15JCH Jaderná chemie
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
15JACH1 Jaderná chemie 1
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
15CZVJCH1N Jaderná chemie 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15JCH1N Jaderná chemie 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVJACH1 Jaderná chemie 1_CZV
 
Předmět není vypsán
15JACH2 Jaderná chemie 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15CZVJCH2N Jaderná chemie 2
 
Z,ZK 5 2+3 Předmět není vypsán
15JCH2N Jaderná chemie 2
 
Z,ZK 5 2+3 Předmět není vypsán
15CZVJACH2 Jaderná chemie 2_CZV
 
česky Předmět není vypsán
15JCHDC Jaderná chemie pro VJZ
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D15JDT Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů
 
Předmět není vypsán
D15JFA Jaderná forensní analýza
 
Předmět není vypsán
D15JRZ Jaderné a radiologické zbraně a jejich účinky
 
Předmět není vypsán
D15JE Jaderné elektrárny
 
Předmět není vypsán
15KIN Kinetická teorie hmoty
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
15KOCH Koloidní chemie
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15KMD1 Kontaminace a metody dekontaminace 1
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
15KMD2 Kontaminace a metody dekontaminace 2
 
ZK 3 3P Předmět není vypsán
15LAC1 Laboratorní cvičení 1
 
KZ 4 5L Předmět není vypsán
15LABT Laboratorní technika
 
česky Z 3 0+4 Předmět není vypsán
15LMB Laboratoř z mikrobiologie
 
KZ 4 0+6 Předmět není vypsán
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
D15MMP Modelování a simulace migračních procesů v životním prostředí
 
Předmět není vypsán
15MMPR Modelování migračních procesů v životním prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15MTP Modelování transportních procesů v bariérách úložišť radioaktivních odpadů
 
Předmět není vypsán
15MZD Měření a zpracování dat
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
15CZVMZD Měření a zpracování dat CZV
 
česky Předmět není vypsán
15NRO1 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 1
 
ZK 3 3P Předmět není vypsán
15NRO2 Nakládání s radioaktivními odpady a VJP 2
 
ZK 3 3P Předmět není vypsán
15OCH Obecná chemie
 
česky Z,ZK 6 5+2 Předmět není vypsán
15OCHEN Obecná chemie
 
česky ZK 4 5+0 Předmět není vypsán
15OCHE Obecná chemie
 
Z,ZK 6 5+2 Předmět není vypsán
15CH1 Obecná chemie 1
 
Z 3 2+1 Předmět není vypsán
15CH2 Obecná chemie 2
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
15OFKL Obecná farmakologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15ZOCH Ochrana životního prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15OKCH Optimalizace kapalinové chromatografie
 
Předmět není vypsán
15ORCA1 Organická chemie 1
 
Z 2 2P+2C Předmět není vypsán
15ORC1 Organická chemie 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCHN1 Organická chemie 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCH1 Organická chemie 1
 
Z 4 2+2 Předmět není vypsán
15ORCA2 Organická chemie 2
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
15ORC2 Organická chemie 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
15OCH2 Organická chemie 2
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
D15PJCH Pokročilá jaderná chemie
 
Předmět není vypsán
D15PUJZ Postupy při ukončování provozu jaderných zařízení
 
Předmět není vypsán
15ALP Praktikum z analytické chemie
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
15APLA Praktikum z analytické chemie
 
Z 4 4L Předmět není vypsán
15ALPN Praktikum z analytické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15ANPR Praktikum z anorganické chemie
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření
 
česky KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
15CZVDEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření
 
KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
15PRFCH Praktikum z fyzikální chemie
 
Z 5 0P+4C Předmět není vypsán
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie
 
česky Z 6 0+4 Předmět není vypsán
15FYPRN Praktikum z fyzikální chemie
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
15FYPR Praktikum z fyzikální chemie
 
KZ 6 0+6 Předmět není vypsán
15INPR Praktikum z instrumentálních metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15PINS Praktikum z instrumentálních metod
 
KZ 2 0+3 Předmět není vypsán
15PJCH Praktikum z jaderné chemie
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15LAPRN Praktikum z laboratorní techniky
 
Z 3 0+4 Předmět není vypsán
15LAPR Praktikum z laboratorní techniky
 
KZ 3 0+4 Předmět není vypsán
15POBCH Praktikum z obecné chemie
 
KZ 3 3L Předmět není vypsán
15POCHA Praktikum z organické chemie
 
Z 4 4L Předmět není vypsán
15POCH Praktikum z organické chemie
 
Z 5 0+4 Předmět není vypsán
15PRACH Praktikum z radiační chemie
 
KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15CZVPRAM Praktikum z radioanalytických metod
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky
 
KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
15CZVRATEC Praktikum z radiochemické techniky
 
KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
15RAP1 Praktikum z radiochemie 1
 
KZ 5 0+5 Předmět není vypsán
15RAP2 Praktikum z radiochemie 2
 
KZ 6 0+7 Předmět není vypsán
15SEPM Praktikum ze separačních metod
 
KZ 3 0+3 Předmět není vypsán
15PRAK Praxe
 
Z 3 2týd. Předmět není vypsán
15PAX Praxe
 
Z 2 1XT Předmět není vypsán
15PRAKN Praxe
 
česky Z 4 2 týd Předmět není vypsán
D15POJE Provozní a odpadové hospodářství českých JE
 
Předmět není vypsán
15PCJE Provozní chemie jaderných elektráren
 
Z,ZK 3 3P Předmět není vypsán
15PTOX Průmyslová toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15PRN Příprava radionuklidů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVRACH Radiační chemie
 
Předmět není vypsán
15RACH Radiační chemie
 
ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15ROK Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů
 
Předmět není vypsán
D15RCH Radioanalytická chemie
 
Předmět není vypsán
D15RCHF Radioanalytická chemie pro forensní analýzu
 
Předmět není vypsán
15CZVRAM Radioanalytické metody
 
ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15RAM Radioanalytické metody
 
ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15CZVSTP Radiochemie stop
 
česky Předmět není vypsán
15STP Radiochemie stop
 
ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D15RFMCH Radiofarmaceutická chemie
 
Předmět není vypsán
15RFM Radiofarmaka
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15RFM Radiofarmaka
 
Předmět není vypsán
15RDFM Radiofarmaka 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15RFM2 Radiofarmaka 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15RBV Radionuklidy v biologických vědách
 
Předmět není vypsán
15REKI Reakční kinetika
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15RPCH1 Rešeršní práce 1
 
Z 5 0+5 Předmět není vypsán
15RPCH2 Rešeršní práce 2
 
Z 10 0+10 Předmět není vypsán
15SEMA1 Seminář 1
 
Z 3 3S Předmět není vypsán
15SEM1 Seminář 1
 
Z 4 0+4 Předmět není vypsán
15SEMA2 Seminář 2
 
Z 3 3S Předmět není vypsán
15SEM2 Seminář 2
 
Z 4 0+4 Předmět není vypsán
15SBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
D15SM Separacní metody
 
Předmět není vypsán
15CZVSMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1
 
česky Předmět není vypsán
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1
 
ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15CZVSRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí
 
česky Předmět není vypsán
D15SVR Stanovení vybraných radionuklidů
 
Předmět není vypsán
15STA Strukturní analýza 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
15STA2 Strukturní analýza 2
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15NMR Strukturní analýza 2
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
D15ZS Syntéza značených sloučenin
 
česky ZK ZK Předmět není vypsán
15TJM Technologie jaderných materiálů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15TJP Technologie jaderných paliv
 
Předmět není vypsán
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TRF Technologie radiofarmak
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TZO Technologie zpracování odpadů
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TZOA Technologie zpracování odpadů
 
ZK 3 3P Předmět není vypsán
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění
 
Z,ZK 4 4+1 Předmět není vypsán
15TOXA Toxikologie
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
15TOX Toxikologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15TRP Transportní procesy
 
Předmět není vypsán
15TRP Transportní procesy
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15TL Tuhé látky
 
ZK 2 1+0 Předmět není vypsán
15TLA Tuhé látky
 
ZK 1 1P Předmět není vypsán
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15VSBP Výpočetní simulace biogeosférických procesů
 
ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
15VYC1 Výpočty z fyzikální chemie 1
 
Z 2 0+1 Předmět není vypsán
15VYC2 Výpočty z fyzikální chemie 2
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15VYC3 Výpočty z fyzikální chemie 3
 
Z 2 0+2 Předmět není vypsán
15VUCH1 Výzkumný úkol 1
 
Z 6 0+6 Předmět není vypsán
15VUCH2 Výzkumný úkol 2
 
KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
15SLOU Značené sloučeniny
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D15ZSL Značené sloučeniny
 
Předmět není vypsán
15ZRP Základní radiochemické praktikum
 
KZ 2 2L Předmět není vypsán
15ZBCHA Základy biochemie
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
15ZBCHN Základy biochemie
 
česky Předmět není vypsán
15ZBCH Základy biochemie
 
Z,ZK 4 4+1 Předmět není vypsán
15ZFRM Základy farmakologie
 
Předmět není vypsán
D15ZJCH Základy jaderné chemie
 
Předmět není vypsán
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren
 
ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
15CZVZAPRA Základy práce v radiochemické laboratoři
 
KZ 2 KZ 2 Předmět není vypsán
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
15UJCH Úvod do jaderné chemie
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14115.html