Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemie léčiv

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15CHL Z 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška se zabývá užitím organických sloučenin v humánní frarmakoterapii. Důraz je kladen na vztah mezi strukturou a biologickým působením chemických látek. Úvodní část seznamuje studenty se základními pojmy a vztahy obecné farmakologie, druhá část se potom zabývá jednotlivými skupinami farmakologicky aktivních substancí. Součástí je i definice běžných pojmů farmakoterapeutické praxe, přehled databázových systémů léčiv a klasifikace léčiv, léčivých přípravků a lékových forem.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Přednáška se zabývá užitím organických sloučenin v humánní frarmakoterapii. Důraz je kladen na vztah mezi strukturou a biologickým působením chemických látek. Úvodní část seznamuje studenty se základními pojmy a vztahy obecné farmakologie, druhá část se potom zabývá jednotlivými skupinami farmakologicky aktivních substancí. Součástí je i definice běžných pojmů farmakoterapeutické praxe, přehled databázových systémů léčiv a klasifikace léčiv, léčivých přípravků a lékových forem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Pharmindex Brevíř; MediMedia Information s.r.o., Praha(aktuální vydání)

2.Hynie, S: Farmakologie v kostce, Triton Praha (2001).

3.Hynie, S.: Základy farmakologie, Triton Praha (1999).

4.Luellman, H., Mohr, K., Ziegler, A., Bieger, D.: Barevný atlas farmakologie, Grada Publishing s.r.o. (2001).

5.Lincová, D., Farghali, H.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, Karolinum (2002).

Poznámka:

Chemie léčiv

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24701005.html