Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomová práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15DPCH2 Z 20 20
Vztahy:
Předmět 15DPCH2 nelze zapsat s předmetem 15DPCH1 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Diplomová práce a výsledky výzkumu

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni bakaláře chemie a kompletního kurzu základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24873305.html