Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jaderná chemie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15JCH2N Z,ZK 5 2+3
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V přednášce jsou podrobně diskutována následující témata: Výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez, excitační funkce, štěpné reakce, spontánní štěpení, chemie atomů vytvořených jadernou reakcí, lokální teplota, atomový odraz a odrazová energie, odraz atomu vázaného v molekule, reakce nascentního atomu, retence, Szilard Chalmersova reakce.

Požadavky:

Znalosti na úrovni kompletního kurzu chemie na úrovni bakaláře chemie. Kurz základů jaderné chemie.

Osnova přednášek:

1. Výtěžky jaderných reakcí, účinný průřez.

2. Excitační funkce.

3. Typy štěpení, elementární teorie štěpení.

4. Štěpení tepelnými neutrony.

5. Štěpné produkty.

6. Štěpení částicemi o střední energii. Štěpení při vysokých energiích.

7. Spontánní štěpení. Řetězové štěpné reakce.

8. Chemie nascentních atomů - atomový odraz a odrazová energie.

9. Reakce nascentního atomu.

10. Procesy při reakci (n,g).

11. Procesy při ostatních binukleárních reakcích.

12. Procesy při radioaktivních přeměnách.

13. Procesy při emisi záření gama, izomerním přechodu a vnitřní konverzi.

Osnova cvičení:

1. Vznik radionuklidu v toku transformujících částic.

2. Reakční energie.

3. Prahová energie střely při endoergické reakci, energie coulombovské bariéry.

4. Hmotnostní a energetická bilance jádra, vazebná energie.

5. Atomový odraz, odrazová energie.

6. Štěpné reakce.

Cíle studia:

Znalosti:

V tomto kurzu získají posluchači znalosti o způsobech vyjadřování výtěžků jaderných reakcí, systematice jaderného štěpení a základech chemie atomů vytvořených jadernou reakcí.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost určit podmínky ozařování pro dosažení požadovaných parametrů, vyhodnotit štěpitelnost jaderných materiálů za různých podmínek, určit vývoj složení směsi produktů štěpení v čase a určit osud atomu vázaného v molekule, který prodělal jadernou reakci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] G. Choppin, J.-O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 3rd Edition, Butterworth - Heinemann, 2002, http://jol.liljenzin.se/BOOK.HTM

[2] J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001

Doporučená literatura:

[1] V. Majer a kol.: Základy jaderné chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1981

[2] A. Vertés, S. Nagy, Z. Klencsár (eds.): Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, ISBN: 1-4020-1305-1

Poznámka:

Jaderná chemie 2

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757406.html