Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jaderná chemie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15JACH1 Z,ZK 3 2+1
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 15JACH1 je podmínkou pro zápis na předmět 15JACH2.
Úspěšné absolvování předmětu 15JACH1 je podmínkou pro zápis na předmět 15RATEC.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Definice a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jaderná individua, jaderné reakce, přirozená a umělá radioaktivita. Kinetika jaderných reakcí, zákonitosti radioaktivních přeměn. Energetika jaderných reakcí, hmotnostní a energetická bilance jader a energetické poměry při přeměně alfa, beta a gama.

Požadavky:

Porozumění přednášce podmiňují základní znalosti fyziky, chemie a matematiky v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

1.Vznik a vývoj jaderné chemie a radiochemie, jejich definice a místo mezi vědními obory.

2.Jaderná individua, vlastnosti, symbolika a stabilita atomových jader.

3.Jaderné reakce, jejich třídění, popis a mechanismus.

4.Přirozená a umělá radioaktivita, rozpadové řady.

5.Kinetické zákonitosti radioaktivního rozpadu, parametry charakterisující jeho rychlost, související veličiny a jejich jednotky.

6.Aktivita a množství radionuklidu.

7.Kinetika vzniku radionuklidů.

8.Aktivita soustavy několika geneticky nesouvisejících radionuklidů.

9.Radionuklidy v genetické souvislosti, radioaktivní rovnováhy, kinetika paralelních radioaktivních přeměn.

10.Energetika jaderných reakcí: jaderná energie, exoergické reakce, endoergické reakce.

11.Energetické poměry při jaderných přeměnách alfa a beta, deexcitace emisí záření gama doprovázející jaderné reakce.

12.Rozpadová schémata radionuklidů.

Osnova cvičení:

1.Popis a systematika jaderných reakcí.

2.Aktivita a množství radionuklidu.

3.Kinetika jednoduché radioaktivní přeměny.

4.Kinetika přeměny soustavy nezávislých radionuklidů.

5.Kinetika přeměny radionuklidů v genetické souvislosti.

6.Radioaktivní rovnováhy.

Cíle studia:

Cílem je předat studentům základní znalosti o vlastnostech hmoty a jevech chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílíjádro atomu a jeho přeměny

Studijní materiály:

1.Povinné:

V. Majer et al.: Základy jaderné chemie, SNTL Praha, 1981.

J. Mizera, O. Lebeda, A. Gosman: Výpočty pro jaderné chemiky, ČVUT Praha, 2001

2.Doporučené:

A.Vértes et al. (Eds.) Handbook of Nuclear Chemistry, Kluwer, Dordrecht 2003.

O. Navrátil et al.: Nuclear Chemistry, Academia, Praha, 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4011306.html