Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Glykokonjugáty a Imunochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15GIMCH ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Přednáška pojednává o historii i současnosti imunochemie a molekulární imunologie. Velká pozornost je věnována zejména nejdůležitějším molekulám imunitního systému (protilátky, T-buněčný receptor, HLA antigeny, komplement, adhezivní molekuly), a dále technickým aspektům experimentálních imunologických technik, detailům imunoanalytických stanovení, a nezbytné instrumentaci.

Požadavky:

Pro snadnější porozumění přednáškám jsou doporučeny základní znalosti chemie a biochemie v rozsahu vyučovaném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

1.Historie imunologie a imunochemie.

2.Tkáně, buňky a molekuly imunitního systému.

3.Regulace imunitního systému a její poruchy. Imunologické deficience, hyperreaktivity, imunologická tolerance, autoimunita.

4.Nespecifické efektorové mechanismy, fagocytosa, komplementový systém. Obranné systémy založené na lipidovém a sacharidovém rozpoznání.

5.Vznik a vývoj imunoglobulinové superrodiny. Imunoglobuliny jako adhezivní molekuly.

6.Tkáňové antigeny, HLA typizace

7.T-buněčný receptor, membránové a rozpustné imunoglobuliny. Imunoglobulinové geny

8.Metody přípravy a purifikace protilátek. Polyklonální, monoklonální, diabodies, single chain antibodies, minibodies. Imunologická reagens založená na jiných platformách než imunoglobulinové doméně. Charakterizace interakcí antigen ? protilátka.

9.Typy imunoanalytických stanovení. Homogenní a heterogenní imunoanalytická metoda. Různé způsoby detekce interakcí protilátek s antigeny.

10.Vývoj imunoanalytické metody. Zpracování a interpretace výsledků.

11.Přístrojová technika v imunoanalytických laboratořích. Organizace a řízení provozu. Přehled diagnostických aplikací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je předat studentům současné poznatky v oblasti glykoproteinů a dalších glykokonjugátů, seznámit je s jejich biologickými a biochemickými vlastnostmi a možnostmi jejich využití. Dále potom předat základní poznatky v oblasti imunochemie, jejího využití včetně moderních metod používaných v klinické praxi.

Studijní materiály:

1.Paul W. E: Fundamental Immunology, 1987, Raven Press, NY, ISBN 08-28073-557-3

2.Klein J., Hořejší V.: Immunology, 2nd Ed., 1997, Blackwell, ISBN 0-632-04228-1

3.Janeway C.A., Travers P.: Immunobiology, 1994, Garlan Publishing, ISBN 0-8153-1691-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3047206.html