Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_JIB RŽP 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ANB3 Matematická analýza B 3 česky Předmět je vypsán
01ANB4 Matematická analýza B 4 česky Předmět je vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16PNZ Problematika neionizujícího záření KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16PSE Problémový seminář z dozimetrie česky Předmět je vypsán
18PMTL Programování v MATLABu česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Předmět je vypsán
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16ZIVB Úvod do ekologie KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
16UJRF2 Úvod do jaderné a radiační fyziky 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023625-BSPJIRZP2.html