Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán jaderné inženýrství - Radioaktivita v životním prostředí

Studijní program: Jaderné inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
BSPJIRZP1 BS P_JIB RŽP 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 16 předmětů
0
BSPJIRZP2 BS P_JIB RŽP 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
0
BSPJIRZP3 BS P_JIB RŽP 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPJIRZPV BS P_JIB RŽP volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023625.html