Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

CNP povinné 23

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PMCSTMW Bezpečnostní hrozby v moderním světě
 
anglicky Z 1 1P Předmět není vypsán
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
Adam Bosák, Vladimír Pitschmann 
česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCCHB Chemická bezpečnost česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7PMCFPA Forenzní psychologie
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce česky Z 2 1P Předmět je vypsán
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCIT Informační technologie česky Z 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCKZA Krizové zdravotnictví
 
česky Z,ZK 5 1P+1S Předmět není vypsán
F7PMCKRVSA Krizové řízení ve veřejné správě česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy česky Z 3 1XT Předmět je vypsán
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta česky Z 5 5XT Předmět je vypsán
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 2P Předmět je vypsán
F7PMCPKSA Psychologie krizových situací
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce česky Z 3 2S Předmět je vypsán
F7PMCSDPA Seminář k diplomové práci česky Z 1 1S Předmět je vypsán
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů česky KZ 3 3P+2S Předmět je vypsán
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva česky Z 4 3C Předmět je vypsán
F7PMCVSMA Vybrané statistické metody česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PMCZOSA Zajišťování obrany státu
Jiří Halaška, Pavel Šmídek 
česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce česky Z 15 6XT Předmět je vypsán
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
Dušan Uhlík 
česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023049-F7PMC_POV_23.html