Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

IZS a řešení mimořádných událostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCIZS Z,ZK 5 2P+1S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hanuška
Cvičící:
Zdeněk Hanuška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vzniku a vývoje integrovaného záchranného systému v České republice, charakteristikou a hlavními úkoly základních a ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací, se zásadami taktického, operačního a strategického řízení složek IZS, úkoly orgánů veřejné správy při řešení mimořádných událostí a v ochraně obyvatelstva a s problematikou ochrany před povodněmi.

Požadavky:

Zápočet:

•písemný zápočtový test z obsahu přednášek a cvičení:

-test obsahuje 40 otázek, doba na vypracování odpovědí 60 min.;

-podmínkou pro udělení zápočtu je nejméně 20 správných odpovědí;

•nejméně 50% účast a zpracování seminární práce dle zadání;

•udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

formou ústního přezkoušení podle tematických okruhů.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia předmětu, právní předpisy a další dokumenty v oblasti bezpečnosti, IZS, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a ochrany před povodněmi, možné typy hrozeb a jejich členění, základní pojmy

2.Vznik, vývoj a charakteristika IZS

3.Postavení a úkoly orgánů veřejné správy při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,

4. Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při mimořádných událostech a při ochraně obyvatelstva

5. Složky IZS

6.Organizace a činnost HZS ČR a jednotek požární ochrany jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

7.Organizace a činnost Policie ČR jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

8.Organizace a činnost poskytovatelů ZZS jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

9.Organizace a činnost ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí

10.Taktická úroveň koordinace složek IZS a řízení zásahu

11.Operační úroveň koordinace složek IZS a řízení zásahu

12.Strategické úroveň koordinace složek IZS a řízení zásahu

13.Havarijní plán kraje, vnější havarijní plány

14.Ochrana před povodněmi, zapojení IZS a povodňových orgánů

Osnova cvičení:

1.Pojmy v oblasti záchranných prací

2.Typové činnosti složek IZS na místě zásahu - rozbor seminárních prací

3.Typové činnosti složek IZS na místě zásahu - rozbor seminárních prací

4.Typové činnosti složek IZS na místě zásahu - rozbor seminárních prací

5.Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR, pracoviště ÚKŠ

6.Ochrana před povodněmi

7.Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Právní předpisy:

•zákon č. 239/2000 Sb.

•zákon č. 320/2015 Sb. (hl. I. Postavení a úkoly HZS ČR, hl. II. Organizace a řízení HZS ČR)

•zákon č. 273/2008 Sb. (hl. IV. Spolupráce a další vztahy Policie ČR)

•zákon č. 374/2011 Sb.

•zákon č. 133/1985 Sb. (§ 26 HZS, část 4. Jednotky požární ochrany)

•zákon č. 254/2001 Sb. (hl. IX. Ochrana před povodněmi)

•vyhláška č. 328/2001 Sb.

•vyhláška č. 247/2001 Sb. (část 1. Jednotky požární ochrany)

•vyhláška č. 240/2012 Sb.

Nelegislativní dokumenty

•Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

Další doporučená literatura

•Katalog typových činnosti složek IZS, MV-GŘ HZS ČR, STČ 1 až 17B/IZS

•Integrovaný záchranný systém a požární ochrana (Modul G), MV-GŘ HZS ČR, 2010

•Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, ochrana obyvatelstva, kritická infrastruktura (Modul A,C,I), MV-GŘ HZS ČR, 2021

•Šenovský, Adamec, Hanuška: Integrovaný záchranný systém, SPBI, červená řada č. 40

Prezentace z přednášek k předmětu IZS a řešení mimořádných událostí

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-235
Hanuška Z.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Hanuška Z.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5641706.html