Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Simulované metody a formy řešení typických krizových situací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCSMRKS KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Martin Staněk
Přednášející:
Cvičící:
Martin Staněk, Jan Sýkora
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studenti budou v rámci předmětu seznámeni se zásadami řešení typických mimořádných událostí a krizových situací a nasazování sil a prostředků složek IZS v rámci simulačního prostředí za pomoci speciálních softwarových nástrojů určených k 3D simulaci mimořádných událostí. Dále se seznámí s činností těchto složek při řešení mimořádných událostí a krizových situací různého charakteru prostřednictvím praktických nácviků řízení zásahu na taktické a operační úrovni koordinace. Cílem předmětu je zvýšení praktických dovedností studentů a hlubší seznámení s aspekty řešení mimořádných událostí a krizových situací v místě zásahu složek IZS, včetně práce operačních důstojníků v rámci operačních a informačních středisek.

Požadavky:

Student je povinen se aktivně účastnit cvičení a podílet se na řešení simulovaných mimořádných událostí a krizových situací. Následně úspěšně složit zápočtový test (test je složen z otázek Multiple Choice a písemných odpovědí dle jednotlivých témat). Výsledná známka je tvořena na základě hodnocení zadané práce na cvičeních a hodnocení písemného testu, splnění minimálně z 50 %. Požadovaná docházka je minimálně 80 % (dlouhodobá absence bude řešena individuálně).

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, základní pojmy a možnosti simulace mimořádných událostí a krizových situací.

2. týden Role operačního a informačního střediska IZS, velitele zásahu a vedoucích příslušníků složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

3. týden Role členů zasahujících složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací, včetně role první jednotky na místě zásahu.

4. týden Příprava scénářů a úloh.

5. týden Simulace mimořádných událostí a krizových situací v dopravě.

6. týden Simulace mimořádných událostí a krizových situací s výskytem požáru budov a lesní krajiny.

7. týden Simulace povodní a s ní spojených mimořádných událostí a krizových situací.

8. týden Simulace mimořádných událostí a krizových situací s výskytem látek CBRN.

9. týden Simulace jiných mimořádných událostí a krizových situací.

10. týden Vyhodnocení jednotlivých postupů zásahu složek IZS v rámci simulovaných cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém, 2. aktual. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 118 s. ISBN 978-80-7385-007-4.

•KRATOCHVÍLOVÁ, D., FOLWARCNY, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, D., ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7.

•Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

•Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. ISBN 80-86111-91-1.

Doporučená literatura:

•ŠÍN, R. et al. Medicína katastrof. Praha: Galén, 2017, 790 s. ISBN 978-80-7492-295-4.

•HUBÁČEK, M, HAUSNER, D. VRÁB, V. Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací. In: Vo-jenské Rozhledy. 2013, 22(1):149-159. ISSN 2010-3292.

•Typové činnosti složek IZS

Studijní pomůcky:

•Laboratoř simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva: využití simulačních softwarových nástrojů XVR on Scene, XVR Resource Management, 3D model krajiny a další.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

14:00–15:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

16:00–17:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

14:00–15:50
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

16:00–17:50
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
Čt
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

14:00–15:50
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

16:00–17:50
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení
místnost KL:K-112
Staněk M.
Sýkora J.

18:00–19:50
Kladno FBMI
Učebna PC - krizové řízení

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5642906.html