Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCTPOO Z 4 3C česky
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Halaška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Týmový projekt představuje společně řízenou a prováděnou diferencovanou samostatnou výzkumnou práci studentů v oblasti civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva. Témata projektů budou vybrána spolu s partnerskými součástmi IZS tak, aby byla přínosná, aktuální a navzájem se ve skupině doplňovala. Studenti je budou rozpracovávat postupně tak, aby využívali zkušenosti z výuky, a vytvářeli si obecná východiska pro své diplomové práce. Projekty budou podpořeny exaktními metodami analýzy rizik a následků krizových situací, zejména PC analýzami a simulacemi, terénním výzkumem a dalšími metodami. Podstatou týmového projektu bude vyřešení konkrétního výzkumného úkolu v oblasti civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní obhajoba vypracovaného projektu.

Požadavky na studenta: vypracování příslušného týmového projektu a odevzdání písemné dokumentace.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Projekty budou zakončeny společnými vystoupeními s následnou diskusí a analýzou jednotlivých prací. V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v kolektivu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, a.s., 2011, 104 s. ISBN: 978-80-7201-827-7.

•Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

•SKALSKÁ, K., HANUŠKA, Z., DUBSKÝ, M. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana (Modul I). 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2010, 44 s. ISBN 978-80-86640-59-4.

•ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakte-ru I. Brno: Tribun EU, 2014, 152 s. ISBN 978-80-0724-1.

•ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakte-ru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

Doporučená literatura:

•ŠIFNER, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004, 18 s. ISBN 80-7290-167-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-333
Halaška J.
16:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5642306.html