Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnostní hrozby v moderním světě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCSTMW Z 1 1P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je představit studentům aktuální bezpečnostní hrozby v kontextu Evropské Unie a globální bezpečnosti. Zvláštní pozornost bude věnována bezpečnostním aspektům migrace, spouštěčům a faktorům ovlivňujícím radikalizaci ve společnosti, formám terorismu a případům extrémního násilí v recentním období. Dále se obsah předmětu zaměří na kazuistiky spojené s organizovaným zločinem, obchodování s lidmi, obchodování s drogami a nové trendy v oblasti kyberkriminality. Současně budou reflektována témata ve vztahu k metodám mezinárodní policejní spolupráce společně s opatřeními Evropské unie zajišťujícím vnitřní bezpečnost evropských států.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový test; v případě, že student nedosáhne požadovaného bodového hodnocení, ověření znalostí ústně.

Požadavky na studenta: samostudium zadaných témat.

Osnova přednášek:

1.týden Vnitřní bezpečnost Evropské unie (aktuální bezpečnostní hrozby)

2.týden Radikalizace, terorismus a organizovaný zločin

3.týden Bezpečnostní hrozby v kyberprostoru

4.týden Mezinárodní policejní spolupráce

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•CHENOWETH, Erica, Richard ENGLISH, Andreas GOFAS a Stathis N. KALYVAS, ed. The Oxford handbook of terrorism. Oxford: Oxford University Press, 2019. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-873291-4.

•DOSS, Kevina and Charles SHEPARD. Active Shooter: Preparing for and Responding to a Growing Threat 1st Edition. 2016. ISBN-13: 978-0128027844

•KREMLING, Janine a Amanda M. Sharp PARKER. Cyberspace, cybersecurity, and cybercrime. Los Angeles: London, [2018]. ISBN 978-1-5063-4725-7.

Doporučená literatura:

•DINGLEY, James a Marcello MOLLICA, ed. Understanding religious violence: radicalism and terrorism in religion explored via six case studies. Cham: Palgrave Macmillan, [2018]. ISBN 978-3-030-00283-1.

•PÍTROVÁ, Lenka, Jana PLAŇAVOVÁ-LATANOWICZ, Nataša CHMELÍČKOVÁ, Magdaléna SVOBODOVÁ, Harald Christian SCHEU a Daniel BURDA. Common European asylum system in a changing world: (introduction) : textbook for the Prague Summer School on Migration and Asylum Law. Praha: Charles University, 2020. ISBN 978-80-7630-003-3.

•CAMPBELL, Liz. Organised crime and the law: a comparative analysis. [1st ed.]. Oxford: Hart Publishing, 2013. ISBN 978-1-84946-122-1.

•ŘEHÁK, David, Aleš BERNATÍK, Zdeněk DVOŘÁK a Martin HROMADA. Safety and security issues in technical infrastructures. Hershey, PA: IGI Global, [2020]. ISBN 978-1-7998-3265-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7431806.html