Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborný kurz krizové přípravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCOKKP Z 3 1XT česky
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Halaška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Kurz je určen k rozvíjení praktických dovedností, znalosti, návyků a metodických schopností studentů vztažených k prioritním tématům výuky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: udělení zápočtu na základě absolvování kursu.

Požadavky na studenta: absolvovat kurz s aktivním zapojením do všech činností a se znalostí procvičované pro-blematiky.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Obsah kurzu:

1.Výcvik v základních postupech a technologiích požární ochrany

Obsahem kurzu budou odborné taktické a metodické zásady pro použití požární techniky a hašení požárů. Půjde zejména o taktiku a metodiku použití základních druhů požární techniky a materiálů. Výcvik bude pojat metodou výkladu, ukázek a praktických cvičení u HZS Letiště Praha a Záchranného útvaru HZS Zbiroh.

2.Odborné procvičení problematiky CBRN

Obsahem kurzu budou metody a způsoby identifikace a práce s látkami CBRN. Zaměstnání proběhne na odborných pracovištích SÚJCHBO, v. v. i., SÚRO, v. v. i. a chemického vojska AČR pod řízením zkušených pracovníků. Účastníci kurzu budou seznámeni se základním přístrojovým vybavením a pracovními postupy pro analýzu, identifikaci a ochranu před CBRN látkami. Prakticky procvičí postupy měření úrovně radiace a chemického zamoření terénu, dále prakticky provedou dekontaminaci a návazné poskytnutí zdravotnické pomoci postiženým osobám.

3.Výcvik ve zvládnutí základní zdravotnické pomoci

Výcvik je určený k praktickému zvládnutí postupů a dovedností k poskytování první pomoci v souladu se standardy platnými na území České republiky v prostoru výskytu hromadného postižení osob. Cílem výcviku je zvládnout principy provádění a organizace zdravotnické pomoci v rámci zdravotnického záchranného řetězce na místě nehody. Výcvik proběhne na pracovišti ZZS Kladno s využitím materiálního zabezpečení ČVUT FBMI.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HANUŠKA, Z. Organizace jednotek požární ochrany. 2. aktual. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2008, 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7.

•KRATOCHVÍL. M., KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2009, 270 s. ISBN 978-80-7385-064-7.

•KOHOUTEK, J. Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí. Praha: MO ČR, AVIS, 2005, 126 s. ISBN 80-7278-249-5.

•LINHART, P., ČAPOUN, T. Systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly v HZS ČR. Praha: MV-GŘ HZS, 2005, 85 s. ISBN 80-86640-54-X.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5643506.html