Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zásahová technika součástí IZS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCZTIZS KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Dušan Uhlík
Přednášející:
Dušan Uhlík
Cvičící:
Dušan Uhlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s rozhodujícími typy zásahové techniky (včetně jejich určení a základních takticko-technických charakteristik) používanými u základních a ostatních složek IZS v rozsahu, který studentům umožní kvalifikovaně rozhodovat o jejich použití v rámci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Požadavky:

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

Získání klasifikovaného zápočtu má dvě části, které pro jeho získání musí být splněny:

1) Odevzdání písemné semestrální práce dle přiloženého vzoru a její přijetí vyučujícím. Práce nebude přijata, pokud nebude správně po faktické stránce, tj. např. při použití chybné terminologie a pokud práce nebude splňovat požadovanou formální úpravu. Práce bude odevzdána ve formátu pdf prostřednictvím prostředí Moodle.

2) Absolvování testu s výsledným hodnocením minimálně E. Test je tvořen písemnou částí v délce 40 minut a obsahuje 20 otázek z obsahu přednášek, studijní literatury a zadaného samostatného studia. Hodnocení testu a současně výsledná známka klasifikovaného zápočtu je podle celkového počtu získaných bodů, tj.

A (1) = 100 - 90 % = minimálně 18 bodů

B (1-) = 89 - 80 % = minimálně 16 bodů

C (2) = 79 - 70 % = minimálně 14 bodů

D (2-) = 69 - 60 % = minimálně 12 bodů

E (3) = 59 - 50 % = minimálně 10 bodů

F (neprospěl) = 49 a méně % = méně jako 10 bodů

V případě, že chce student získat lepší hodnocení, je možné absolvovat ústní zkoušku. Absolvování ústní části nezaručuje lepší výsledek, než byl v testu.

Osnova přednášek:

1. Technika a vybrané prostředky HZS ČR a jednotek PO

2. Technika a vybrané prostředky Policie ČR

3. Technika a vybrané prostředky ZZS

4. Technika a vybrané prostředky ostatních složek IZS

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdější předpisů

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdější předpisů

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve znění pozdější předpisů

Vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, ve znění pozdější předpisů

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdější předpisů

Doporučená literatura

KRATOCHVÍL. M., KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany.; Edice SPBI Spektrum, Ostrava 2009. 270 s.; ISBN 978-80-7385-064-7.

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdější předpisů

Sbírka interních aktů řízení GŘ HZS ČR - částka 56/2018, Řád strojní služby HZS ČR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-333
Uhlík D.
09:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5644106.html