Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

BSASI - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01DIM1 Diskretní matematika 1 Z 2 2S Předmět je vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2 Z 2 2S Předmět je vypsán
02FYZ1 Fyzika 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02FYZ2 Fyzika 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01LIPB Lineární programování B česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18MAK1 Makroekonomie 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18MAK2 Makroekonomie 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
01MAB3 Matematická analýza B3 česky Z,ZK 7 2+4 Předmět je vypsán
01MAB4 Matematická analýza B4 česky Z,ZK 7 2+4 Předmět je vypsán
18PPT Pokročilé programovací techniky česky Z 3 0+2 Předmět je vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1 česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2 česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
18MTL Programování v MATLABu
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18MPT Programování v MATLABu česky KZ 5 0+4 Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015467-BSASIPP2.html