Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BS Aplikace softwarového inženýrství

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSASIPP1 BSASI - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 58 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
58
BSASIPP2 BSASI - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 14 předmětů
54
BSASIPP3 BSASI - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 12 předmětů
50
Minimální počet kreditů 162
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 162
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015467.html