Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Zdravotnické záchranářství - nástup ke studiu 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZ1AF1 Anatomie a fyziologie člověka I.
 
Z 3 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBZ1BCH Biochemie
 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZ1EZ Etika ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBZ1KOP Komunitní péče
 
Z 1 1P Z povinný předmět
F7PBZ1LRP Léčebně rehabilitační péče
 
Z 1 1P Z povinný předmět
F7PBZ1MAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZ1OAT Odborná anglická terminologie
 
Z 2 2S Z povinný předmět
F7PBZ1LAT Odborná latinská terminologie
 
KZ 1 1C Z povinný předmět
F7PBZ1OPB1 Odborná praxe bloková I.
 
Z 3 40XH Z povinný předmět
F7PBZ1OP1 Ošetřovatelské postupy I.
 
Z 4 2P+4C Z povinný předmět
F7PBZ1TV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBZ1PP První pomoc
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1OSE Teorie ošetřovatelství
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZ1ZB Zdravotnická biofyzika
 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZ1ZVK Zimní výcvikový kurz
 
Z 2 40XH Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZ1AF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBZ1IOPB1 Individuální odborná praxe bloková I.
 
Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZ1IOP1 Individuální odborná praxe I.
 
Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZ1IZS Integrovaný záchranný systém
 
KZ 2 1P L povinný předmět
F7PBZ1KP Klinická propedeutika
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZ1OVP Obecná a vývojová psychologie
 
Z 2 2P+1C L povinný předmět
F7PBZ1OPB2 Odborná praxe bloková II.
 
Z 3 160XH L povinný předmět
F7PBZ1OP2 Ošetřovatelské postupy II.
 
KZ 3 6C L povinný předmět
F7PBZ1OPC1 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka I.
 
Z 2 1P+2C L povinný předmět
F7PBZ1TV2 Profesní tělesná výchova II. – profesní sebeobrana
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZ1VZ Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví
 
ZK 2 2P L povinný předmět
F7PBZ1ZSP Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
F7PBZ1ZZP Základy zdravotnického práva
 
KZ 2 2P L povinný předmět
F7PBZ1ZT Zdravotnická technika
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZ1ARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
 
Z 4 2P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1CHT1 Chirurgie a traumatologie I.
 
Z 3 1P+2C Z povinný předmět
F7PBZ1FTX Farmakologie a toxikologie
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZ1MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 
Z 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1NEU Neurologie
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZ1PNP1 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče I.
 
Z 2 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1OPC2 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka II.
 
ZK 2 2C Z povinný předmět
F7PBZ1ZPF Patologie a patologická fyziologie
 
ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBZ1PTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBZ1UM1 Urgentní medicína I.
 
Z 4 1P+2C Z povinný předmět
F7PBZ1VLG Vnitřní lékařství a gerontologie
 
Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1ZRO Základy radiologie, radiační ochrana
 
KZ 1 1P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZ1ARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBZ1CHT2 Chirurgie a traumatologie II.
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBZ1IOPB2 Individuální odborná praxe bloková II.
 
Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZ1IOP2 Individuální odborná praxe II.
 
Z 3 280XH L povinný předmět
F7PBZ1KLO Klinické obory
 
KZ 2 2P L povinný předmět
F7PBZ1MUM1 Modelové situace v urgentní medicíně I.
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZ1OPB3 Odborná praxe bloková III.
 
Z 2 80XH L povinný předmět
F7PBZ1OPPE Odborná praxe na pediatrii
 
Z 1 40XH L povinný předmět
F7PBZ1PNP2 Operační řízení přednemocniční neodkladné péče II.
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBZ1PE Pediatrie
 
Z,ZK 2 2P+3C L povinný předmět
F7PBZ1PCKO Praktická cvičení z klinických oborů
 
ZK 2 2C L povinný předmět
F7PBZ1PTV4 Profesní tělesná výchova IV. – plavání
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZ1SBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 1S L povinný předmět
F7PBZ1UM2 Urgentní medicína II.
 
Z 2 1P+2C L povinný předmět
F7PBZ1ZPS Základy psychiatrie
 
KZ 2 2P L povinný předmět
F7PBZ1PPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
 
Z 1 2C L povinný předmět
F7PBZ1ZDP Zdravotnická psychologie
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZ1ARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1GYP Gynekologie a porodnictví
 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBZ1HTL Hematologie a transfuzní lékařství
 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZ1IOPB3 Individuální odborná praxe bloková III.
 
Z 3 120XH Z povinný předmět
F7PBZ1KHZ Kurz horské záchrany
 
Z 2 40XH Z povinný předmět
F7PBZ1MK Medicína katastrof
 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBZ1MVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 1 1P Z povinný předmět
F7PBZ1MSUM2 Modelové situace v urgentní medicíně II
 
KZ 2 2C Z povinný předmět
F7PBZ1OPB4 Odborná praxe bloková IV.
 
Z 2 40XH Z povinný předmět
F7PBZ1PALP Paliativní péče
 
KZ 1 1.4P Z povinný předmět
F7PBZ1PKK Psychologie katastrof a krizové komunikace
 
Z 1 2C Z povinný předmět
F7PBZ1TKO Transkulturní ošetřovatelství
 
KZ 1 2P Z povinný předmět
F7PBZ1UM3 Urgentní medicína III.
 
Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
F7PBZ1ZRK Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb
 
ZK 1 1P Z povinný předmět
F7PBZ1ZSI Základy statistiky a informatiky
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBZ1IOPB4 Individuální odborná praxe bloková IV.
 
Z 8 280XH L povinný předmět
F7PBZ1KPD Kurz praktických dovedností
 
ZK 6 40XH L povinný předmět
F7PBZ1KPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
 
Z 5 40XH L povinný předmět
F7PBZ1CBRN Kurz problematiky CBRNE
 
Z 5 40XH L povinný předmět
F7PBZ1ZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 6 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1248256669105.html