Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínské laboratorní metody - prezenční - nástup ke studiu 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Biomedicínské laboratorní metody

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMLBCH Biochemie
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět
F7PMLDP1 Diplomový projekt I
 
Z 4 0P+3L Z povinný předmět
F7PMLIMB1 Instrumentální metody v biomedicíně I
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PMLMFLP Matematika a fyzika pro laboratorní praxi
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět
F7PMLMBG Molekulární biologie a genetika
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PMLSVV Statistika a vyhodnocování výsledků
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMLAS Aplikovaná statistika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PMLBAS Biomedicínské aplikace světla
 
Z,ZK 4 2P+1L L povinný předmět
F7PMLDP2 Diplomový projekt II
 
Z 4 0P+4L L povinný předmět
F7PMLILP1 Individuální laboratorní praxe I
 
Z 4 80XH L povinný předmět
F7PMLIMB2 Instrumentální metody v biomedicíně II
 
ZK 5 3P+0C L povinný předmět
F7PMLMMM Metody molekulární medicíny
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
F7PMLPIM Praktikum z instrumentálních metod
 
Z 2 0P+3L L povinný předmět
F7PMLPFCE Příprava na FCE
 
Z 2 0P+2C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMLDP3 Diplomový projekt III
 
Z 4 0P+7L Z povinný předmět
F7PMLFG Forenzní genetika
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět
F7PMLILP2 Individuální laboratorní praxe II
 
Z 4 80XH Z povinný předmět
F7PMLNTB Nanotechnologie v biomedicíně
 
Z,ZK 5 2P+1L Z povinný předmět
F7PMLSDP Seminář k diplomové práci
 
Z 2 0P+1S Z povinný předmět
F7PMLZBTI Základy buněčného a tkáňového inženýrství
 
Z,ZK 5 1P+2L Z povinný předmět
F7PMLGKB Glykokonjugáty v biomedicíně
 
ZK 4 2P+0C Z povinně volitelný předmět
F7PMLPSMB Pokročilé spektroskopické metody v biomedicíně
 
ZK 4 2P+0C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMLDP4 Diplomový projekt IV
 
Z 10 0P+12L L povinný předmět
F7PMLFSW Fundamentals of Scientific Work
 
Z 4 0P+1S L povinný předmět
F7PMLZDP Zpracování diplomové práce
 
Z 6 160XH L povinný předmět
F7PMLBIOMA Biomateriály a jejich charakterizace
 
Z,ZK 5 2P+1L L povinně volitelný předmět
F7PMLBIOR Biorozhraní
 
Z,ZK 5 2P+1L L povinně volitelný předmět
F7PMLCPSP Čisté prostory a správné praxe pro léčivé přípravky moderní terapie
Martin Mayer 
Z,ZK 5 2P+1L L povinně volitelný předmět
F7PMLIMUNH Imunohematologie
 
Z,ZK 5 1P+2L L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1247334110705.html