Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Biomedicínské laboratorní metody

Studijní program: Biomedicínské laboratorní metody Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Biomedicínské laboratorní metody - prezenční - nástup ke studiu 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7PML POV 24 BML povinné V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 24 předmětů
106
Minimální počet kreditů 106
Povinně volitelné předměty
F7PML PV 3S 24 BLM PV 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
F7PML PV 4S 24 BLM PV 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
10
Minimální počet kreditů 14
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023828.html