Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Civilní nouzové plánování - prezenční - nástup ke studiu 23/24, 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Civilní nouzové plánování - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Z 3 2S Z povinný předmět
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Z 4 3C Z povinný předmět
F7PMCVSMA Vybrané statistické metody KZ 4 1P+2C Z povinný předmět
F7PMCZOSA Zajišťování obrany státu
Jiří Halaška, Pavel Šmídek 
ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny KZ 3 1P+1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMCCBRNO CBRNE-ochranná opatření
Adam Bosák, Vladimír Pitschmann 
ZK 3 2P L povinný předmět
F7PMCFMVP Formy a metody vědecké práce Z 2 1P L povinný předmět
F7PMCIT Informační technologie Z 3 2P L povinný předmět
F7PMCKRVSA Krizové řízení ve veřejné správě Z,ZK 5 2P+1S L povinný předmět
F7PMCMARR Metody analýzy a řízení rizik KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PMCOKKP Odborný kurz krizové přípravy Z 3 1XT L povinný předmět
F7PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření studenta Z 5 5XT L povinný předmět
F7PMCPOK Prevence a odhalování kriminality Z 2 2P L povinný předmět
F7PMCSDPA Seminář k diplomové práci Z 1 1S L povinný předmět
F7PMCSMRKS Simulované metody a formy řešení typických krizových situací KZ 2 2C L povinný předmět
F7PMCHOPKS Systém hospodářských opatření pro krizové stavy ZK 2 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMCCHB Chemická bezpečnost ZK 5 2P Z povinný předmět
F7PMCKZA Krizové zdravotnictví
 
Z,ZK 5 1P+1S Z povinný předmět
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí KZ 4 2C Z povinný předmět
F7PMCPKSA Psychologie krizových situací
 
KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost ZK 5 2P Z povinný předmět
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti KZ 4 2P Z povinný předmět
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS
Dušan Uhlík 
KZ 4 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMCSTMW Bezpečnostní hrozby v moderním světě
 
Z 1 1P L povinný předmět
F7PMCFPA Forenzní psychologie
 
Z,ZK 3 1P+2C L povinný předmět
F7PMCMPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ZK 4 4P L povinný předmět
F7PMCTPPZBS Teorie profesní přípravy záchranných a bezpečnostních sborů KZ 3 3P+2S L povinný předmět
F7PMCTPBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému ZK 4 4P L povinný předmět
F7PMCZDP Zpracování diplomové práce Z 15 6XT L povinný předmět
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1244562884305.html