Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-3DT.1 3D Tisk česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BI-ALO Algebra a logika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
BI-A0Z Anglický jazyk 0-1 česky Z 0 2C Předmět je vypsán
BI-A0L Anglický jazyk 0-2
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
BI-A1Z Anglický jazyk 1-1 česky Z 0 2C Předmět je vypsán
BI-A1L Anglický jazyk 1-2
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
BI-A2Z Anglický jazyk 2-1 Z 0 2C Předmět je vypsán
BI-A2L Anglický jazyk pro IT
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
BI-APJ Aplikační Programování v Javě česky Z,ZK 4 2P+1R+1C Předmět není vypsán
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-BLE Blender
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-STO Datová úložiště a systémy souborů česky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-EP1 Efektivní programování 1 česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-EP2 Efektivní programování 2
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-EJA Enterprise java
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-EHA Etické hackování, Ethical Hacking
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-FMU Finanční a manažerské účetnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-HMI Historie matematiky a informatiky
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BIE-IMA2 Introduction to Mathematics 2
 
Z 2 1C Předmět není vypsán
BI-PCS Jazyk C# - přístup k datům
 
česky KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
BI-CS2 Jazyk C# - přístup k datům česky KZ 4 0P+3C Předmět je vypsán
BI-CS3 Jazyk C# - tvorba webových aplikací
 
KZ 4 3C Předmět není vypsán
BI-SQL.1 Jazyk SQL, pokročilý
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BI-MPP Metody připojování periferií česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-MMP Multimediální týmový projekt
Zdeňka Čechová 
česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
BI-ACM Programovací praktika 1
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
BI-ACM2 Programovací praktika 2 KZ 5 4C Předmět není vypsán
BI-ACM3 Programovací praktika 3
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
BI-ACM4 Programovací praktika 4 KZ 5 4C Předmět je vypsán
BI-AND Programování pro operační systém Android
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-CS1 Programování v C# česky KZ 4 0P+3C KZ 4 0P+3C Předmět je vypsán
BI-PJV Programování v Javě česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-PMA Programování v Mathematica česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-PHP.1 Programování v PHP česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
BI-PJS.1 Programování v jazyku Javascript
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BI-KOT Programování v jazyku Kotlin
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-PKM Přípravný kurz matematiky česky Z 4 Předmět není vypsán
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-SOJ Strojově orientované jazyky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-GIT Systém pro správu verzí Git česky KZ 2 16P KZ 2 16P Předmět je vypsán
BI-ST1 Síťové technologie 1 Z 3 2C Předmět je vypsán
BI-ST2 Síťové technologie 2
 
Z 3 3C Předmět není vypsán
BI-ST3 Síťové technologie 3 Z 3 2C Předmět je vypsán
BI-ST4 Síťové technologie 4
 
česky Z 3 2C Předmět není vypsán
BI-TS1 Teoretický seminář I česky Z 4 2C Předmět je vypsán
BI-TS2 Teoretický seminář II
 
česky Z 4 2C Předmět není vypsán
BI-TS3 Teoretický seminář III česky Z 4 2C Předmět není vypsán
BI-TS4 Teoretický seminář IV
 
česky Z 4 2C Předmět není vypsán
BI-TDA Test-driven architektura
 
česky KZ 4 2P+1C KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
BI-TEX Typografie a TeX
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
BI-VHS Virtuální herní světy česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-VR1 Virtuální realita I česky KZ 4 2P+2C KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-VMM Vybrané matematické metody
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-ZS10 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 10 kreditů
 
Z 10 Z 10 Předmět je vypsán
BI-ZS20 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 20 kreditů
 
Z 20 Z 20 Předmět je vypsán
BI-ZS30 Zahraniční stáž pro bakalářské studium za 30 kreditů
 
Z 30 Z 30 Předmět je vypsán
BI-ZIVS Základy inteligentních vestavných systémů česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
BI-ZPI Základy procesního inženýrství
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
BI-ZNF Základy programování v Nette
 
česky KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
BI-IOS Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
BI-ZWU Základy webu a uživatelská rozhraní
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-ZRS Základy řízení systému česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-ULI Úvod do Linuxu Z 2 Předmět je vypsán
BI-UDZ Úvod do dititalizace zvuku
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
BI-OPT Úvod do optických sítí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30009965-BI-V.2017.html