Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy procesního inženýrství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZPI KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Robert Pergl (gar.)
Cvičící:
Robert Pergl (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základy procesního inženýrství. Studenti získají nutné základy pro pochopení formálních principů procesního modelování a naučí se základy běžných notací (UML, BPMN, BORM). Těžiště předmětu spočívá v osvojení a trénování praktické dovednosti formalizace a modelování business procesů s použitím moderních CASE nástrojů. Pozornost je věnována významu procesního inženýrství pro vývoj informačních systémů a též v celkovém kontextu informační a business strategie podniku.

Požadavky:

V předmětu nejsou stanoveny žádné prerekvizity, nicméně výhodou je základní znalost konečných automatů, Petriho sítí, UML a základů softwarového inženýrství.

Osnova přednášek:

1. Úvod do procesního modelování, terminologie, význam procesního modelování. Formální základy procesního modelování: Konečné automaty, Petriho sítě.

2. Implementační modelování procesů v UML.

3. Business procesní modelování: metoda BORM

4. Business procesní modelování a implementační modelování: základy notace BPMN

5. Business procesní modelování a implementační modelování: pokročilé konstrukty BPMN

6. Procesní inženýrství v softwarovém inženýrství. Informační a business strategie podniku.

Osnova cvičení:

1. Informace o předmětu a projektu. Procvičování základních dovedností formalizace procesů.

2. Konečné automaty, Petriho sítě.

3. Implementační modelování procesů v UML.

4. Implementační modelování procesů v UML.

5. Business procesní modelování: metoda BORM

6. Business procesní modelování: metoda BORM

7. Business procesní modelování a implementační modelování: základy notace BPMN

8. Business procesní modelování a implementační modelování: základy notace BPMN

9. Business procesní modelování a implementační modelování: pokročilé konstrukty BPMN

10. Business procesní modelování a implementační modelování: pokročilé konstrukty BPMN

11. Práce na projektech a konzultace.

12. Práce na projektech a konzultace.

13. Odevzdávání projektů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je:

- Pochopení formálních základů procesního modelování.

- Zvládnutí notací UML dynamických diagramů, základů BPMN a BORM.

- Osvojení a trénování dovednosti formalizace a modelování procesů.

- Pochopení významu procesního inženýrství pro vývoj informačních systémů a celkový kontext informační a business strategie podniku.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-1342
Pergl R.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost T9:348
Pergl R.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT PC ucebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2532806.html