Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Algoritmy vizuálně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-AVI Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Luděk Kučera (gar.)
Cvičící:
Luděk Kučera (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Jedná se o doplňkový předmět k výuce algoritmů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Stromové datové struktury (obecné metody a algoritmy neprobrané v AG1 a AG2, např. červeno-černé stromy)

2. Hledání nejkratších cest (jiný pohled na Dijkstrův a Bellman-Fordův algoritmus)

3. Největší toky v sítích metodou zlepšující cesty (Dinitz a 3 Indové)

4. Největší toky v sítích metodou pre-flow (Goldberg)

5. Diskrétní Fourierova transformace a algoritmus FFT

6. Algoritmy sčítání čísel (Kogge-Stone, Ladner-Fischer, Brent-Kung)

7. Geometrické algoritmy (konvexní obal, Voronoi diagram - Fortune)

8. Obvody pro třídění a přepínání (bitonické třídění, licho-sudé třídění)

9. Metoda konjugovaných gradientů

10. Využití vlastních čísel (minimální řez v grafu)

11. Lineární programování (simplexová metoda a věta o dualitě)

12. Kvantové algoritmy (základní pojmy - bit, entanglement,

Grooverův a Simonův algoritmus, naznačení Shorova algoritmu pro faktorizaci čísel)

13. Kvantové algoritmy (pokračování)

Osnova cvičení:

1. Stromové datové struktury (obecné metody a algoritmy neprobrané v AG1 a AG2, např. červeno-černé stromy)

2. Hledání nejkratších cest (jiný pohled na Dijkstrův a Bellman-Fordův algoritmus)

3. Největší toky v sítích metodou zlepšující cesty (Dinitz a 3 Indové)

4. Největší toky v sítích metodou pre-flow (Goldberg)

5. Diskrétní Fourierova transformace a algoritmus FFT

6. Algoritmy sčítání čísel (Kogge-Stone, Ladner-Fischer, Brent-Kung)

7. Geometrické algoritmy (konvexní obal, Voronoi diagram - Fortune)

8. Obvody pro třídění a přepínání (bitonické třídění, licho-sudé třídění)

9. Metoda konjugovaných gradientů

10. Využití vlastních čísel (minimální řez v grafu)

11. Lineární programování (simplexová metoda a věta o dualitě)

12. Kvantové algoritmy (základní pojmy - bit, entanglement,

Grooverův a Simonův algoritmus, naznačení Shorova algoritmu pro faktorizaci čísel)

13. Kvantové algoritmy (pokračování)

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6290306.html