Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy vývoje iOS aplikací pro iPhone a iPad

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-IOS KZ 4 0+2 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Programování a algoritmizace 2 (BI-PA2)
Přednášející:
Cvičící:
Dominik Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti budou seznámeni se základy architektury platformy Apple iOS, developerským prostředím XCode, jazykem Objective-C, vybranými knihovnami Cocoa Touch a se základními postupy vývoje aplikací pro chytré telefony iPhone a tablety iPad. Studenti porozumí doporučené metodice pro tvorbu uživatelského prostředí pro dotykové obrazovky. Získají schopnosti a správné návyky pro efektivní tvorbu vícevláknových iOS aplikací s komplexní strukturou a větším počtem obrazovek.

Požadavky:

Povinné vstupní požadavky: Znalost programování v jazyce C na úrovni BI-PA2.

Doporučené vsupní požadavky: Základy objektového programování, UNIX, programatické kreslení a zobrazování grafiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Seznámení s platformou iOS, paradigmatem MVC, a jazykem Objective-C.

2.Seznámení s vývojovým prostředím XCode a knihovnami Cocoa Touch. Tvorba první aplikace, použití UIView, UIImageView, UILabel a dalších prvků uživatelského prostředí.

3.Knihovna Foundation a jeho základní datové typy, správa paměti (manuální, autorelease, reference counting), ladění.

4.Doporučený vzhled aplikací na platformě iOS, custom view a kreslení, zobrazování grafů a jejich animace. Zadání domácího úkolu č. 1.

5.Struktura rozsáhlé aplikace: Storyboard, životní cyklus view controllerů, navigation controller, objekty UIToolbar a UITableView.

6.Základy síťové komunikace, webové služby REST. Zadání domácího úkolu č. 2.

7.Pokročilé prvky uživatelského prostředí: třídy UIScrollView a UIWebView.

8.Základy zpracování obrázků: action sheet, image picker, práce s kamerami.

9.Ukládání perzistentních dat: třída NSUserDefaults, souborový systém, knihovna Core Data. Zadání domácího úkoly č. 3.

10.Pokročilé použítí bloků kódu (blocks) ve více-vláknových aplikacích.

11.Mapy a základy navigace: Knihovny CoreLocation a MapKit.

12.Studentské prezentace semestrálních projektů, udělování zápočtů.

Cíle studia:

Studenti navíc získají praktické zkušenosti s technologiemi a postupy pro ladění a základní optimalizaci aplikací iOS. Naučí se i správným zásadám pro správu paměti a použití vícevláknového programování pro zajištění vysoké kvality uživatelského protředí i u aplikací s časově náročným zpracovnáním požadavků uživatele.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Paul Hegarty, ?iPad and iPhone App Development (Fall 2011),? Stanford on iTunes U, Stanford, 2012. URL: http://itunes.apple.com/us/course/ipad-iphone-app-development/id495052415 and http://itunes.stanford.edu

Doporučená literatura:

Apple, „iOS Developer Library,“ Apple Developer. URL: https://developer.apple.com/library/ios

Apple, „Development Resources, Featured Content: Start Developing iOS Apps Today; iOS Human Interface Guidelines; Learning Objective-C: A Primer,“ Apple Developer. URL: https://developer.apple.com/devcenter/ios

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-IOS/

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-IOS/
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-1142
Veselý D.
07:30–09:00
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2433206.html