Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Typografie a TeX

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TEX Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Absolventi předmětu Typografie a TeX by měli zvládnout nejen pořizovat dokumenty v TeXu na uživatelské úrovni za použití předpřipravených maker (například maker LaTeXu či ConTeXtu), ale měli by být schopni psát pro sebe a jiné uživatele makra vlastní na míru daného typografického požadavku. Znalosti z předmětu studentům umožní lépe se orientovat i v cizích (často LaTeXových) makrech, se kterými autoři přicházejí do styku při podávání článků do odborných časopisů.

V předmětu je kromě vnitřního fungování TeXu a navazujícího software věnována značná pozornost pravidlům dobré typografie. K předmětu Typografie a TeX nejsou předpokládány další předchozí znalosti a je nabízen jako výběrový předmět pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za semestrální práci, kterou si studenti vyberou z nabízených témat nebo navrhnou téma vlastní. Téma práce souvisí s TeXem a může obsahovat vlastní řešení nějakého speciálního typografického úkolu nebo popisuje a srovnává v širších souvislostech hotová existující řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Informační zdroje k TeXu, základní principy fungování TeXových instalací.

2. Koncept nejčastěji užívaného TeXového makra LaTeX, jeho výhody a nevýhody.

3. Užití makra OPmac na uživatelské úrovni.

4. Následníci TeXu: pdfTeX, XeTeX, LuaTeX, následník maker: ConTeXt.

5. Ukázky makrojazyka TeXu a způsob uvažování při psaní maker.

6. Základní informace o vnitřních algoritmech TeXu.

7. Matematická sazba v TeXu.

8. Práce s barvami a obrázky. Shrnutí o makru TikZ a dalších možnostech pořizování obrázků.

9. Návaznost TeXu na další software. Tvorba rejstříků a bibliografických citací.

10. Z historie knihtisku a sazby.

11. Klasifikace písma. Základní pravidla dobré typografie.

12. Principy implementace písma v počítači, formáty Metafont, PostScript, OpenType.

13. Zachování kvalitní sazby na úrovni mikrotypografických pravidel a speciálních rozšíření pdfTeXu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Olšák, P.: TeX pro pragmatiky [dostupné na WWW, kniha vyjde začátkem roku 2015].

Olšák, P.: TeXbook naruby, Konvoj, 2001 [dostupné také na WWW].

Petr Olšák: seriál o TeXu. Dostupné z: http://www.abclinuxu.cz/serialy/tex

Poznámka:
Další informace:
http://petr.olsak.net/typotex.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3407206.html