Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy řízení systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZRS Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Kateřina Hyniová (gar.)
Cvičící:
Kateřina Hyniová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Volitelný předmět základy řízení systémů je určen pro všechny zájemce o aplikovanou informatiku v bakalářském studiu. Alespoň přehledové znalosti oboru automatického řízení budou pro naše absolventy jistě konkurenční výhodou a zhodnotí je bezesporu v průmyslové praxi. Studenti získají znalosti v dynamicky se rozvíjejícím oboru s velkou budoucností. Zaměříme se zejména na řízení inženýrských a fyzikálních sysémů.

Poskytneme vám základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů. Seznámíme vás s metodami vytváření popisu a modelu systémů, základní analýzou lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů. Jednotlivá témata přednášek jsou provázena množstvím užitečných příkladů a praktických průmyslových realizací.

Požadavky:

Středoškolská matematika a základní znalost práce v prostředí Wolfram Mathematica SW.

Osnova přednášek:

1.ÚVOD 2.VNĚJŠÍ POPIS SPOJITÝCH LINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ

3. přednáška - VNĚJŠÍ POPIS SPOJITÝCH LINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ II.

4.VAZBY MEZI SYSTÉMY

5.REGULAČNÍ OBVOD

6.PID REGULACE

7.STABILITA REGULAČNÍHO OBVODU

8.REGULAČNÍ OBVODY S NESPOJITÝMI REGULÁTORY 9.REGULAČNÍ OBVODY S ČÍSLICOVÝMI REGULÁTORY 10.NĚKTERÉ ASPEKTY PRAKTICKÝCH REALIZACÍ PID A PSD REGULÁTORŮ

11.REGULAČNÍ OBVODY S FUZZY REGULÁTORY aneb NEMÁ SMYSL PŘESNĚ ZPRACOVÁVAT NEPŘESNÁ DATA

12. PLC, STRUKTURA, PROGRAMOVÁNÍ

13.LOGICKÉ ŘÍZENÍ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH

Osnova cvičení:

1.-10. Semestrální projekt

11.,12. Odevzdávání, prezentace výsledků semestrálního projektu

13. Zápočet

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchači základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů. Jedná se o přehledový předmět, ve kterém se studenti seznámí s metodami vytváření popisu a modelu systému, základní analýzou lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů. Jednotlivá témata přednášek jsou provázena množstvím užitečných příkladů a praktických průmyslových realizací.

Studijní materiály:

1.Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, New York, 2006

2.Balátě, J.: Automatické řízení, Technická literatura BEN, Praha, 2003

3.http:// edux-fit.cvut.cz/ BI-TRS

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-ZRS/

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+2c

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-ZRS/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:302
Hyniová K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Hyniová K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1678606.html