Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy řízení systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZRS Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Kateřina Hyniová (gar.)
Cvičící:
Kateřina Hyniová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět poskytuje přehledové znalosti oboru automatického řízení. Studenti získají znalosti v dynamicky se rozvíjejícím oboru s velkou budoucností. Zaměříme se zejména na řízení inženýrských a fyzikálních systémů. Předmět obsahuje základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů, metody vytváření popisu a modelu systémů, základní analýzu lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů.

Požadavky:

K udělení zápočtu je třeba celkový počet bodů za semestr minimálně 25 bodů z celkového počtu 45 bodů za 3 povinné testy. Zkouška má povinnou pı́semnou a volitelnou ústnı́ část.

Osnova přednášek:

1.Úvod

2. Klasifikace systémů

3 .Matematické modelování I

4. Matematické modelování II

5.Zjednodušování blokových diagramů

6.Regulační obvod

7.PID regulace

8.Stabilita regulačního obvodu

9.Regulační obvody s ON/OFF regulátory

10. Diskrétní regulační obvod

11.Regulační obvody s číslicovými regulátory

12.Některé aspekty praktických realizací s PID a PSD regulátory

13.Regulační obvody s fuzzy regulátory

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchači základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů. Jedná se o přehledový předmět, ve kterém se studenti seznámí s metodami vytváření popisu a modelu systému, základní analýzou lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů. Jednotlivá témata přednášek jsou provázena množstvím užitečných příkladů a praktických průmyslových realizací.

Studijní materiály:

1.Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson; 8 edition (February 1, 2018)

2.Balátě, J.: Automatické řízení, Technická literatura BEN, Praha, 2003

3. Hyniová, K.: Základy řízení systémů, skriptum FIT ČVUT, Praha, 2015

4.https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2209

Poznámka:

Rozsah předmětu : 2p+2 cv., Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2209 https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2673
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:302
Hyniová K.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:302
Hyniová K.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1678606.html