Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra hydrauliky a hydrologie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
141ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
141AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
141APHD Aplikovaná hydrologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141APH Aplikovaná hydrologie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
141BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
141BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
141BAPV Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
141BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D41HKZ_EN Critical Zone Hydrology
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
141DPM Diplomová práce
 
česky Z 30 24C Předmět je vypsán
D41HDS_EN Discussion Seminar on Hydrology Research
 
anglicky Předmět není vypsán
141EHY Environmentální hydrologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141XEXH Experimentální hydroklimatologie
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D41PPO_EN Flood Control
 
anglicky Předmět není vypsán
141FPSM Fluvial Processes and Stream Morphology anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
141HYAE Hydraulics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141HYAC Hydraulics - Advanced Course
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
141HACE Hydraulics - Advanced Course anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41HYO_EN Hydraulics of Structures
 
anglicky ZK 1P+1C Předmět není vypsán
141HYA Hydraulika česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141HYA2 Hydraulika 2
Aleš Havlík, Karel Picek, Tomáš Picek 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
141HY3V Hydraulika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141HYDR Hydraulika R česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
141HYAR Hydraulika R česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
141XHMT Hydraulika a modelování vodních toků česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
D41HYO Hydraulika objektů
 
česky ZK 1P+1C Předmět není vypsán
141XHTP Hydraulika technolodických procesů
 
česky Předmět není vypsán
141XHYT Hydraulika vodních toků
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
141YHMM Hydroekologický monitoring a modelování česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
141YHPM Hydrologické procesy v městských povodích česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41HDS Hydrologický diskuzní seminář
 
česky Předmět není vypsán
141HYGI Hydrologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
141HYKL Hydrologie a klimatologie česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
D41HKZ Hydrologie kritické zóny
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
141HYLE Hydrology anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D41KLI Klimatologie a meteorologie
 
česky Předmět není vypsán
141KMH Klimatologie, meteorologie, hydrologie česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41IHL Kvantitativní hydrologie
 
česky Předmět není vypsán
141DIPM Master Thesis
 
anglicky Z 28 12C Z 28 12C Předmět je vypsán
D41MT1 Mechanika tekutin I
 
česky Předmět není vypsán
D41MT2 Mechanika tekutin II
 
česky Předmět není vypsán
141XMH Modelování v hydraulice
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D41VPR_EN Multiphase Flows
 
anglicky Předmět není vypsán
141XPHL Podpovrchová hydrologie
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D41PPH Podpovrchová hydrologie
 
česky Předmět není vypsán
141DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
141PVTS Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
141PZ01 Projekt 1
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
141PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
141PVH1 Projekt z vodního hospodářství 1
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
D41PPO Protipovodňová ochrana
 
česky Předmět není vypsán
141XPVT Provoz vodních toků
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D41IHL_EN Quantitative Hydrology
 
anglicky Předmět není vypsán
D41RTP_EN Reactive Transport in Soils
 
anglicky Předmět není vypsán
141RTR Reaktivní transport
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
141XRTR Reaktivní transport česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D41RTP Reaktivní transport v půdě
 
česky Předmět není vypsán
141REFP River Engineering and Flood Protection
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D41MOR_EN River Morphology
 
anglicky Předmět není vypsán
141WEIL Series of Water and Environment Invited Lectures
 
anglicky Z 2 2P Předmět není vypsán
141TMHH Techniky mod. v hydraulice a hydrologii
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
141YTHH Techniky modelování v hydraulice a hydrologii česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
141VTO Vodní toky česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
D41VPR Vícefázová proudění
 
česky Předmět není vypsán
141VYV1 Výuka v terénu (1 týden) česky Z 2 2C Předmět není vypsán
141PJTB track based Project anglicky Z 6 4C Předmět je vypsán
D41UPR Úpravy toků, hrazení bystřin
 
česky Předmět není vypsán
141RIN Říční inženýrství
 
česky ZK 4 3P Předmět není vypsán
141YRIF Říční inženýrství a fluviální procesy
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
141YRIM Říční inženýrství a morfologie
 
česky ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D41MOR Říční morfologie
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11141.html