Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141PZ02 KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Michal Dohnal, Petr Sklenář
Přednášející:
Michal Dohnal, Petr Sklenář
Cvičící:
Michal Dohnal, Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Projekt slouží k zintenzivnění spolupráce mezi studentem a odborným pracovištěm. Při řešení projektu studenti využívají získaných vědomostí z hydrauliky, hydrologie a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín. Probíhá pod vedením pracovníků katedry, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. V případě Katedry hydrauliky a hydrologie jsou nabízeny práce v oblasti úprav a revitalizací vodních toků, říční hydrauliky, hydrologie malého povodí, podpovrchové hydrologie, hydrologie urbanizovaných povodí a hydraulické dopravy.

Požadavky:

Absolvování Projektu 1 na Katedře hydrauliky a hydrologie není požadováno.

Osnova přednášek:

Frontální výuka neprobíhá. Výuka spočívá v kombinaci pravidelných individuálních konzultací a samostudia.

Osnova cvičení:

Není relevantní.

Cíle studia:

Cílem je zintenzivnění spolupráce mezi studentem a odborným pracovištěm. Za tímto účelem jsou pracovníky katedry zadávány práce z oblasti rekultivací vodních toků, říční hydrauliky, hydrologie malého povodí, podpovrchové hydrologie, hydrologie urbanizovaných povodí a hydraulické dopravy.

Studijní materiály:

https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology

vědecké články z databází Scopus a Web of Science

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4135406.html