Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Říční inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141RIN ZK 4 3P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Vodní tok - jeho význam a využití, charakteristika toku, korytotvorné geomorfologické procesy. Vodní tok jako ekologický komplex. Rozdělení rychlostí, turbulentní jevy v otevřených korytech. Hydraulika koryt s pevným dnem - drsnosti, odporové rovnice, složená drsnost, makrodrsnost, vegetační drsnost. Hydraulika koryt s pohyblivým dnem - charakteristiky splavenin a jejich odběr, počátek pohybu splavenin, dnové útvary, aluviální drsnost, průtok a transport splavenin. Úpravy toků, tvorba výmolů, preventivní opatření. Návrh a řešení složeného koryta. Protipovodňová ochrana - její filosofie a návrh. Migrační průchodnost toků a podpora vzniku habitatů ve vodním prostředí. Příprava a prezentace seminární práce na zvolené téma.

Požadavky:

není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Být schopen aplikace poznatků z oblasti říční hydrauliky, geomorfologie, ekologie, protipovodňové ochrany a provozu toků ve vzájemných vazbách.

Studijní materiály:

Graf, W.H. Fluvial Hydraulics. John Wiley&Sons,1998

Hey, R.D. River Mechanics. Journal of the Institution of Water Engineers and Scientists, Vol. 40, No. 2, p 139-158

Raplík, M., Výbora P., Mareš, K. Úprava tokov. Alfa, Bratislva, 1989.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836905.html