Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydraulika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141HY3V Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Václav Matoušek
Přednášející:
Václav Matoušek
Cvičící:
Mikoláš Kesely, Jan Krupička, Václav Matoušek
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Popis pohybu reálné kapaliny (matematické modelování, Navier-Stokesovy rovnice, turbulence). Základy fyzikálního modelování a modelová podobnost. Neustálené proudění (vlny, rázy). Struktura proudění a rozdělení bodových rychlostí. Obtékání pevného povrchu (mezní vrstva, úplav). Pohyb tuhých částic v kapalině. Nenewtonské proudění. Proudění v systémech potrubí-čerpadlo. Silový účinek paprsku a proudu na plochy a na lopatky oběžných kol.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

Základy matematického modelování

Navier-Stokesovy rovnice

Turbulence

Základy fyzikálního modelování

Modelová podobnost

Neustálené proudění v korytě

Neustálené proudění v potrubí

Vnitřní struktura proudu – mezní vrstva, rozdělení rychlostí

Obtékání těles

Pevné částice v kapalině

Proudění nenewtonských látek

Proudění v systému čerpadlo-potrubí, čerpání kapalin a směsí

Silový účinek proudu a paprsku, moment hybnosti

Osnova cvičení:

Opakovaní základů hydrodynamiky - odvození zákl. rovnic zachování

Vyhodnocení turbulence

Výpočet modelové podobnosti

Výpočet neustáleného proudění - koryto

Výpočet neustáleného proudění - potrubí

Výpočet rychlostního profilu v potrubí

Výpočet usazovací rychlosti částice a mraku částic

Výpočet nenewtonského proudění

Výpočet charakteristik čerpadla a potrubí

Výpočet silového účinku

Laboratorní měření: usazovací rychlost částice, charakteristika čerpadla, proudění pod stavidlem, hydraulický ráz

Vyhodnocení laboratorních měření

Cíle studia:

Předmět doplní v hydraulice mírně pokročilému studentovi důkladné znalosti a schopnost jejich tvůrčího využití v oblasti fyzikálních zákonitostí proudění kapaliny a zásad jeho matematického a fyzikálního modelování. Dále jej naučí používat získané znalosti při řešení složitých aplikací proudění kapaliny v inženýrské praxi.

Studijní materiály:

:online http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY3V/prednasky.htm

!Mariott M.: Nalluri And Featherstone's Civil Engineering Hydraulics: Essential Theory with Worked Examples. Sixth Edition. Wiley-Blackwell, 2016. ISBN 9781118915639

?Chadwick A., Morfett J., Borthwick M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Sixth Edition. CRC Press, 2021. ISBN 9780367460891

?Hamill L.: Understanding Hydraulics. Palgrave/Macmillan, 2011. ISBN 9780230242753

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY3V/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24835905.html