Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydraulika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141HYA2 Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Předmět 141HYA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 141HYA
Podmínkou zápisu na předmět 141HYA2 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 141HYA
Garant předmětu:
Aleš Havlík, Karel Picek, Tomáš Picek
Přednášející:
Aleš Havlík, Tomáš Picek
Cvičící:
Aleš Havlík, Tomáš Picek
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

V rámci předmětu Hydraulika 2 budou studenti seznámeni se základními rovnicemi popisujícími chování kapalin v klidu a za pohybu. Při aplikací těchto vztahů se studenti seznámí s řešením hydrostatického zatížení složitějších konstrukcí, hydraulickým řešením složitějších trubních tlakových systémů včetně soustav s osazenými čerpadly a především s řešením problematiky nerovnoměrného proudění o volné hladině včetně různých přechodových jevů a hydraulického řešení základních objektů na vodních tocích.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Úvod, rozbor, vlastností tekutin

2. Hydrostatika - část 1

3. Hydrostatika - část 2

4. Základy hydrodynamiky

5. Hydraulika potrubí - část 1

6. Hydraulika potrubí - část 2

7. Hydraulika otevřených koryt - část 1

8. Hydraulika otevřených koryt - část 2

9. Přepady

10. Vodní skok

11. Proudění mostními objekty a propustky - část 1

12. Proudění mostními objekty a propustky - část 2

Osnova cvičení:

1. Hydrostatika - část 1

2. Hydrostatika - část 2

3. Hydraulika potrubí - část 1

4. Hydraulika potrubí - část 2

5. Hydraulika potrubí - část 3

6. Návrh hydrodynamického čerpadla

7. Rovnoměrné proudění v otevřených korytech

8. Nerovnoměrné proudění v otevřených korytech

9. Přepady

10. Vodní skok, vývar

11. Proudění mostními objekty a propustky

12. Praktické aplikace hydraulických výpočtů

Cíle studia:

Student bude schopen aplikace řešení základní problémů spojených s chování vody za klidu i za pohybu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 10 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02403-2

HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 20 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02355-9

Doporučená literatura:

MOTT, Robert L.: Applied Fluid Mechanics. Prentice-Hall. 1999. ISBN 0-13-023120-7

STURM, Terry W.: Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill. 2001. ISBN 0-07-062445-3

CHOW, Vet Te: Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill. 1959. ISBN 07-010776-9

IDELCHIK, I. E.: Handbook of Hydraulic Resistance. Jaico Publishing House. 2008. ISBN 81-7992-118-2

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY2V/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124206.html