Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydrologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141HYGI Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Cílem je aplikace studia hydrologických procesů v podmínkách povodí ovlivněného činností člověka. Meteorologické procesy v přízemní vrstvě atmosféry, globální klimatické změny, geneze srážko-odtokového procesu v povodí, voda v rámci ekosystému a stabilita krajinných prvků, vliv lidské činnosti na hydrologické procesy, aplikace matematických modelů.

Požadavky:

Splnění zápočtu účastí na cvičení a vypracováním zadaných úloh. Prezentace semestrální práce.

Osnova přednášek:

- Hydrologické charakteristiky vodních nádrží

- Základní klimatická data a kategorizace.

- Stanovení návrhových průtoků.

- Detekce klimatické změny.

- Prognóza vlivu globální klimatické změny na hydrolovické charakteristiky.

Osnova cvičení:

- Hydrologické charakteristiky vodních nádrží

- Základní klimatická data a kategorizace.

- Stanovení návrhových průtoků.

- Detekce klimatické změny.

- Prognóza vlivu globální klimatické změny na hydrolovické charakteristiky.

Cíle studia:

Cílem je aplikace hydrologických procesů v podmínkách povodí ovlivněném globální klimatickou změnou, činností ělověka a stabilitou ekosystémů.

Studijní materiály:

Shaw, E.M. (1991): Hydrology in Practice. Chapman&Hill, London, 539p.

Ven Te Chow et al. (1988): Applied hydrology. McGraw-Hill, New York, 572p.

Forman, T.T. & M. Godron (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583s.

Kemel, M. (2000): Klimatologie, Meteorologie and Hydrologie. FS ČVUT v Praze, 289s.

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4933006.html