Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydrologické procesy v městských povodích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YHPM Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Vojtěch Bareš
Přednášející:
Vojtěch Bareš
Cvičící:
Vojtěch Bareš
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Rozhodující hydrologické procesy v městských povodí a jejich matematický popis. Déšť a dešťová data. Dopady klimatické změny na srážkové extrémy a městskou hydrologii. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a transport. Transport vody v odvodňovacích systémech. Hydrologické procesy v objektech modrozelené infrastruktury. Simulační modely a systémová analýza. Měření a monitoring odtoku, zpracování dat.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základních kurzů hydrauliky a hydrologie.

Osnova přednášek:

1.Úvod. Urbanizace a dešťový odtok. Rozhodující hydrologické procesy v městských povodích

2.Atmosférické srážky, vliv na dynamiku odtoku. Typy srážkových dat.

3.Dopady klimatické změny na srážkové extrémy a městskou hydrologii

4.Metody měření a monitoringu srážek v městské hydrologii

5.Dešťový odtok z urbanizovaných ploch – tvorba a koncentrace

6.Modely povrchového odtoku

7.Odtok odvodňovacími systémy - koncepční a fyzikálně-mechanistický popis transportu

8.Technická opatření a koncepce pro transformaci dešťového odtoku

9.Hydrologické procesy v objektech modrozelené infrastruktury

10.Měření a monitoring odtoku, zpracování dat

11.Nejistoty měření, typy nejistot

12.Matematické modely a systémová analýza

13.Simulační nástroje v městské hydrologii. Typy modelů

Osnova cvičení:

1.Charakterizace deště

2.Tvorba povrchového odtoku

3.Koncentrace povrchového odtoku I

4.Koncentrace povrchového odtoku II

5.Transport vody, hydraulika I

6.Transport vody, hydraulika II

7.Základy matematického modelování

8.Měření, monitoring, nejistoty měření

9.Modelování srážko-odtokového procesu I

10.Modelování srážko-odtokového procesu II

11.Modelování srážko-odtokového procesu III

12.Modelování srážko-odtokového procesu IV

Cíle studia:

Cílem studia je se detailně seznámit problematikou městské hydrologie a městského odvodnění, včetně praktických cvičení zaměřených na matematické modelování srážko-odtokového procesu v urbanizovaných povodích.

Studijní materiály:

KREJČÍ, V. a kol (2002). Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup. NOEL 2000

FLETCHER, T. AND DELETIC, A. (2010). Data requirements for integrated urban water management: Urban Water Series - UNESCO-IHP, CRC Press.

JANDORA, J. a kol. (2011). Hydraulika a hydrologie. Vyd. 2., V Akademickém nakladatelství CERM 1.

WILLEMS, P. (2012). Impacts of Climate Change on Rainfall Extremes and Urban Drainage Systems. IWA Publishing

AKAN, O. AND HOUGHTALEN, R. (2007). Urban hydrology, hydraulics and Storm Water Quality. Wiley

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/YHMP/index.htm
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4935306.html