Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_FIB IPL 3. ročník

Zkoušku z 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
11BPFI1 Bakalářská práce 1 Z 5 Předmět je vypsán
11BPFI2 Bakalářská práce 2 Z 10 Předmět je vypsán
11DAPL Difrakční analýza pevných látek ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
11MAPL Fyzika pevných látek-aplikace a analytické metody Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
11KFPL Kontinuum ve fyzice pevných látek ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
02KM1 Kvantová mechanika 1 Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
02KM2 Kvantová mechanika 2 Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky česky Předmět je vypsán
11BSEM Seminář k bakalářské práci Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek česky KZ 2 26P+0C Předmět je vypsán
11ZSKL Základy počítačových simulací kondenzovaných látek KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
11CFPL Úvod do chemie a fyziky polymerních látek česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023615-BSPFIIPL3.html