Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Science

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-KRY Advanced Cryptology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-PDB Advanced Database Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-PIS Advanced Information Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-AIB Algorithms of Information Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-ADM Algoritmy data miningu česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-ADP Architecture and Design patterns anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SIM Digital Circuit Simulation and Verification anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-DSV Distributed Systems and Computing anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-EPC Effective C++ programming anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-EHW Embedded Hardware anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BVS Embedded Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-ESW Embedded Software anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BKO Error Control Codes anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-FME Formal Methods and Specifications anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-GPU GPU Architectures and Programming anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-MKY Mathematics for Cryptology anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
NI-MVI Metody výpočetní inteligence česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-AM1 Middleware Architectures 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-MTI Modern Internet Technologies anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-MCC Multicore CPU Computing anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-NON Nelineární optimalizace a numerické metody česky Z,ZK 5 2P+1C Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SIB Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-NSS Normalized Software Systems anglicky ZK 5 2P Předmět je vypsán
NIE-REV Reverse Engineering anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NIE-SBF System Security and Forensics anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-TES Systems Theory anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-TSP Testing and Reliability anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-NUR User Interface Design anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-VCC Virtualization and Cloud Computing anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021827-NIE-TI-VS.21.html