Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Advanced Information Systems

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NIE-PIS Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Petr Kroha, Petra Pavlíčková
Přednášející:
Petr Kroha, Petra Pavlíčková
Cvičící:
Petra Pavlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Students learn the notion of business process logic and its formalization, with business process roles, business rules, and data processing, with the notion of service oriented company, enterprise services and service solution of business logic. They get acquainted with these notions also for the other types of ISs. They learn about agility and adaptivity and using of artificial intelligence methods for implementation of these ideas in ISs. They understand modern object-oriented methodologies for modelling of business processes, business rules, processed data, and enterprise ISs. They will get the rules and technologies for successful implementation of IS.

Požadavky:

Prerequisites: Knowledge of working with Unix / Linux and MS Windows operating systems on a common user level, basic knowledge of UML and ability to work in a group is expected. # Materials for teaching the course during the semester are on the website https://courses.fit.cvut.cz/MI-PIS/en

Osnova přednášek:

Lectures 1.2

Definition of basic problem areas

- Information systems in the organization

- classical use of information systems for optimization and support of individual repetitive processes and routine activities within the organization

- information systems to support operational, tactical and strategic management

- information systems as an integral part of the organization's operations

- typical classical architectures of information systems within an organization

- information technology as a basic prerequisite for new architectures of information systems

- information systems as a basis for competitiveness in the global digital economy

- digital organization / enterprise in digital economy

- networked enterprise

- data, information, knowledge

Lectures 3.4

Basic functional areas of deployment of information systems in a commercial organization

- production management and production logistics

- management of supplier-customer relations

- financial management

- Human Resource Management

- decision support systems

- document management systems

- knowledge management systems and their use to support the operation of the organization / enterprise

Lectures 5.6

Information technology as the basis of information systems architecture, changes in information systems architecture

- centralized legacy systems

- decentralized PC based systems with data sharing

- distributed systems in client server architecture

- centralized systems with a three-tier architecture with a lightweight client

- information systems as a service (cloud computing) and their implications for the way information, information technology and information systems are managed in the organization

- Platform as a Service, Software as a Service, Application as a Service

- operational requirements of individual types of architectures

- ways of managing individual architectures of information systems, division of responsibilities between the organization and its suppliers in the management of information systems

Lectures 7.8

Document management systems and knowledge management systems

- PC based document management and circulation systems

- collaborative document management systems as a service

- corporate portals

- metadata - knowledge

- unstructured and semi-structured information

- cooperative administration, federated resources

Executive information systems, management information systems, decision support systems

- data standardization, data consolidation and aggregation as a basic prerequisite for EIS

- regular reporting, Key Performance Indicators

- information dashboards

Lectures 9.10

Map of information systems according to the focus of the organization

- information systems in a manufacturing company

- telecommunication operator information systems

- bank information systems

- internet provider information systems

Information systems in public administration

- administration of information systems in public administration - shared X departmental

- national architecture of public administration information systems

- EU and Czech legislation in the field of eGovernment

- key infrastructure projects of public administration in the Czech Republic

- basic registers

- data boxes

- Czech POINT

- basic departmental systems

- regional and local information systems

Lectures 11,12

Life cycle of information systems, administration of information systems in the organization

- development of information systems

- implementation and commissioning

- operational support and development in the concept of ITIL project methodologies

- IT organization in the enterprise of the organization

- responsibility for information

- responsibility for information technology

- responsibility for information systems

- responsibility for the company / organization / user

- security and reliability of information systems

How to proceed with information systems

- new needs of information systems and technologies in the organization

- do we have to invest in information systems?

- information technology as a utility

- information systems as a utility

- information systems as a competitive advantage

- outsourcing / insourcing of information systems? advantages and disadvantages

- 2012 networked enterprise solution footprint? case study

Lecture 13

presentation of the best works from the exercises

Osnova cvičení:

Exercises are focused on the team creation of some of the types of basic planning document for the deployment of an information system in the organization. Students with the support of an instructor during the semester will create a feasibility study / business plan / business offer for the creation, deployment and operational support of an information system in the organization.

Cíle studia:

An important module for understanding the role, functionality, architectures and implementation methods for information systems in enterprises and the public sector administration. Key for understanding of the patterns and requirements of connection between the world of ICT and business in modern institutions and firms.

Studijní materiály:

1. Laudon, K. C. - Laudon, J. P. : Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th Edition). Pearson, 2019. ISBN 978-0135191798.

2. Laudon, K. C. - Traver, C.G : Management Information Systems (12th Edition). Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0132142854.

3. Alagic, S. : Software Engineering: Specification, Implementation, Verification. Springer International Pu-blishing AG, 2017. ISBN 9783319615172.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/NIE-PIS//.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Tvorba informačních systémů.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NIE-PIS/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6629906.html