Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Master specialization Computer Science, in English, 2021

Studijní program: Informatics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Master specialization Computer Science, in English, 2021
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NIE-PP.21 Compulsory Courses of Master Study Program, Version 2021 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NIE-PS-TI.21 Mgr. Specialization Computer Science, Version 2021 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty oboru/specializace
NIE-TI-VS.21 Elective Vocational Courses for Master Specialization Computer Science
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
NIE-V.21 Purely Elective Master Courses, Version 2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120

The study plan is intended for those students who have been accepted to study since the academic year 2021/2022. . Guarantor: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., email: jan.holub@fit.cvut.cz

Purely Elective Master Courses, Version 2021 [NIE-V.21]

In addition to courses from this group, students can enroll in courses from the group „Elective vocational courses for this specialization“. Courses of this group that a student has completed in the bachelor study at CTU cannot be re-completed.

Platnost dat k 2. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021827.html