Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nelineární optimalizace a numerické metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-NON Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Kruis
Přednášející:
Jaroslav Kruis
Cvičící:
Jaroslav Kruis
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

V tomto předmětu se student naučí základy nelineární spojité optimalizace, principy nejpoužívanějších metod a jejich nasazení na řešení praktických problémů. Dále se seznámí s principy metody konečných prvků a metody sítí pro řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, které se vyskytují prakticky ve všech inženýrských oborech. Soustavy lineárních algebraických rovnic vzniklých diskretizací spojitých úloh bude umět řešit přímými a iteračními metodami. Naučí se základy implementace těchto metod na jednoprocesorových i paralelních počítačích.

Požadavky:

Základní znalost lineární algebry (vektory, matice, soustavy lineárních algebraických rovnic, Gaussova eliminační metoda), polynomů a diferenciálního a integrálního počtu (derivace funkce, integrál funkce).

Osnova přednášek:

1. Parciální derivace, gradient, hessián.

2. Spojitá optimalizace prvního a druhého řádu.

3. Quasi-Newtonova metoda, sdružené gradienty.

4. Aplikace metod nelineární spojité optimalizace

5. Úvod do obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (klasifikace diferenciálních rovnic, pojem řešení, fyzikální interpretace).

6. Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha (přesné řešení, metoda sítí, diferenční náhrady).

7. Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha (metoda konečných prvků).

8. Parciální diferenciální rovnice - stacionární případy (metoda sítí).

9. Parciální diferenciální rovnice - stacionární případy (metoda konečných prvků).

10. Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha.

11. Parciální diferenciální rovnice - nestacionární případy.

12. Iterační metody (Gaussova-Seidelova metoda, metoda sdružených gradientů).

13. Úvod do metod rozložení oblasti na podoblasti, paralelní řešiče soustav lineárních rovnic.

Osnova cvičení:

1. [4] Cvičení algoritmů spojité optimalizace.

2. [6] Cvičení metod numerického řešení diferenciálních rovnic.

Cíle studia:

Tento předmět poskytne základní přehled o oblasti spojité optimalizace s ohledem na řešení těžkých problémů, jako jsou například aproximace dat nebo identifikace parametrů modelu. Druhá část se zabývá několika partiemi z numerické matematiky, s důrazem na metodu konečných prvků a metodu sítí, které se dnes široce používají prakticky ve všech inženýrských odvětvích nejen v akademické sféře, ale i v průmyslu.

Studijní materiály:

1. Kruis, J. ''Domain Decomposition Methods for Distributed Computing''. Saxe-Coburg Publications, 2007. ISBN 1874672237.

2. Petzold, L. R. ''Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations''. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1998. ISBN 0898714125.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-NON.16/

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-NON.16/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-1247
Kruis J.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost TH:A-1247
Kruis J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6120306.html