Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BSAPIN - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02DEF1 Dějiny fyziky 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02FYZ1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02FYZ2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01MAT1 Matematika 1 česky Z 4 3P+3C Předmět je vypsán
01MAT2 Matematika 2 česky Z 4 3P+3C Předmět je vypsán
01MATZ1 Matematika, zkouška 1 ZK 2 - Předmět je vypsán
01MATZ2 Matematika, zkouška 2 ZK 2 - Předmět je vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
00PT Přípravný týden Z 2 týden Předmět je vypsán
04ABKK Rozvíjení řečových dovedností - zkouška
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
04ABK1 Rozvíjení řečových dovedností 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04ABK2 Rozvíjení řečových dovedností 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04ABS1 Systematizace jazykových prostředků 1
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
04ABS2 Systematizace jazykových prostředků 2
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
18ZALG Základy algoritmizace česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18ZPRO Základy programování česky Z 4 4C Předmět je vypsán
04ABU1 Úvod do odborného jazyka 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04ABU2 Úvod do odborného jazyka 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
04ABUK Úvod do odborného jazyka zkouška
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015468-BSAPINPP1.html