Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BSASI - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
18BPSE1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
18BPSE2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
18EKONS Ekonometrie
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
18PST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
18PJ Programování v JAVĚ česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
18WEB Prostředí webu, programovací a popisné jazyky
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
18SBAK Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01TKOB Teorie kódování B česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
18INTA Tvorba internetových aplikací česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
18ZNEK Znalostní ekonomika
 
česky KZ 3 2+0 Předmět není vypsán
12ZDP Zpracování dat pro publikování česky Z 2 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015467-BSASIPP3.html