Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BSMIAMSM - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALG Algebra
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01BPAM1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
01BPAM2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
18EKONS Ekonometrie
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
01MAPR Markovské procesy česky Předmět je vypsán
01MAS Matematická statistika česky Předmět je vypsán
01MCS Matematika částicových systémů česky Předmět je vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost česky Předmět je vypsán
01NME2 Numerické metody 2 KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
01POPR Pokročilá pravděpodobnost
 
Předmět není vypsán
01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
18MTL Programování v MATLABu
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
18MPT Programování v MATLABu
 
česky KZ 5 0+4 Předmět není vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
01BSEM Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SME Statistické metody a jejich aplikace česky Předmět je vypsán
01SM Statistické metody a jejich aplikace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015448-BSMIAMSMPP3.html