Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán BS Matematické inženýrství - Aplikované matematicko-stochastické metody

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSMIAMSMPP1 BSMIAMSM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
24
BSMIAMSMPP2 BSMIAMSM - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
BSMIAMSMPP3 BSMIAMSM - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 49 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
49
Minimální počet kreditů 91
Povinně volitelné předměty
BSMALA BS - analýza a algebra
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 1
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 92
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 88
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015448.html