Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2162035 Alternativní zdroje energie česky Předmět je vypsán
A5M16EUE Ekonomika užití energie česky KZ 4 3P+1C Předmět je vypsán
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 česky KZ 4 2P+1S Předmět je vypsán
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
A5M34ELE Elektronika česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
2162700 Experimentální metody 1 česky Předmět je vypsán
A5M16FIP Finance podniku česky KZ 4 3P+1C Předmět je vypsán
A5M13FVS Fotovoltaické systémy česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
124INBB Integrované navrhování budov česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled česky ZK 4 3P Předmět je vypsán
125MEC Modelování energetického chování budov česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
A5M13NZZ Nezávislé zdroje česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
125OZEB Obnovitelné zdroje energie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
2162019 Průmyslová vzduchotechnika česky Předmět je vypsán
2161108 Přenosové jevy česky Předmět je vypsán
A5M38SBD Sběr a přenos dat česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
2162064 Snižování hluku a vibrací česky Předmět je vypsán
2162113 Vytápění česky Předmět je vypsán
2162066 Zásobování teplem česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10224705-NX2020_1.html