Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Alternativní zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2162035 KZ 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Principy a základy využití alternativních zdrojů energie v budovách. Sluneční energie. Tepelná čerpadla. Využití biomasy.

Požadavky:

Základy tepelné techniky.

Absolvování předmětu Technika prostředí

Osnova přednášek:

Sluneční energie. Fototermální přeměna slunečního záření. Solární kolektory. Solární tepelné soustavy kapalinové - návrh, bilancování. Prvky solární soustavy a jejich návrh. Tepelná čerpadla a jejich prvky. Topný faktor oběhu TČ. Provozování tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo). Návrh zdrojů nízkopotenciálního tepla. Energetické využití biomasy. Druhy biomasy (rostlinná, živočišná, odpadní). Termochemická přeměna fytomasy (suché procesy). Spalování a spalovací zařízení.

Osnova cvičení:

Geometrie slunečního záření. Účinnost a výkon solárního kolektoru. Návrh plochy solárního kolektoru pro přípravu TV a vytápění, bilance zisků.

Oběh tepelného čerpadla v diagramu p-h. Návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo (vrt, zemní kolektory, čerpací studna, odpadní vzduch). Návrh tepelného čerpadla pro vytápění budov.

Dimenzování úložiště biomasy

Cíle studia:

Získání teoretického přehledu o způsobech využití alternativních zdrojů energie a základů navrhování aplikací s AZE v budovách.

Studijní materiály:

Matuška, T.: Alternativní zdroje energie . program Inteligentní budovy, Praha 2010.

Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.

Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.

podklady na webu předmětu AZE

Poznámka:
Další informace:
http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/?page_id=78
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10464302.html