Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické světlo 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M15ES1 KZ 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Žák, Petr Žák
Cvičící:
Marek Bálský, Michal Kozlok, Petr Žák
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M15ES1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M15ES1

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Záření. Světlo. Fyziologie zrak. systému a proces vidění.

2. Světelně technické pojmy, veličiny a jednotky.

3. Světelně technické vlastnosti materiálů. Prostorové charakteristiky osvětlení.

4. Základy fotometrie.

5. Základy nauky o barvě. Index podání barev. Základy kolorimetrie.

6. Teplotní světelné zdroje. Výbojové světelné zdroje. Předřadná zařízení.

7. Indukční výbojky. Světelné diody LED. Svítidla.

8. Zásady osvětlování interiérů.

9. Osvětlovací soustavy. Metody výpočtu osvětlovacích soustav. Odhad příkonu. Toková metoda.

10. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav. Bodové zdroje a svítidla přímkového typu. Princip pro obdélník.

11. Výpočet toku svítidel. Mnohonásobné odrazy.

12. Řízení provozu osvětlovacích soustav. Energetická náročnost osvětlovacích soustav.

13. Zápočtový test

Osnova cvičení:

1. Základní příklady výpočtu světelně technických veličin.

2. Laboratorní úloha - měření světelného toku.

3. Laboratorní úloha - měření prostorového rozložení svítivosti.

4. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem.

5. Semetrální práce - návrh osvětlovací soustavy učebny výpočetním programem - konzultace a odevzdání.

6. Bodová metoda výpočtu osvětlovacích soustav, dělení svítidel.

7. Klasifikace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy osvětlování interiérů, a to jak z hlediska tvorby vhodného světelného prostředí, optimalizace spotřeby energie tak i z hlediska vzájemného vlivu světelně technických zařízení a dalších složek mikroklimatu interiérů.

Studenti se seznámí s důležitými světelně technickými veličinami a jejich měřením, se základními postupy návrhu soustav umělého osvětlení, s parametry a provozními vlastnostmi světelných zdrojů a svítidel a rovněž s principy řízení a ovládání osvětlovacích soustav v různých typech vnitřních prostorů.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M15ES1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:F1-114
Žák P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Konzultační K315
místnost T2:F1-109
Bálský M.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1182006.html