Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Fotovoltaické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M13FVS KZ 4 3P+1L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Jakub Holovský (gar.), Vítězslav Benda, Ladislava Černá
Cvičící:
Jakub Holovský (gar.), Ladislava Černá, Tomáš Finsterle
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Solární energie a její využití pomocí fotovoltaických systémů. Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky, fotovoltaické moduly (konstrukce, technologie, parametry). Fotovoltaické systémy včetně způsobu konservace energie. Aplikace fotovoltaických systémů, optimalizace jejich provozních podmínek. Základní ekonomické a ekologické aspekty, současné trendy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M13FVS

Požadavky:

Jako podklad pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou výsledky ze dvou testů a zpracování laboratorních úloh

Osnova přednášek:

1. Solární energie (spektra, vliv zeměpisné polohy a klimatu).

2. Fotovoltaický jev.

3. Fotovoltaické články a jejich charakteristiky.

4. Monokrystalické, polykrystalické, mikrokrystalické a amorfní FV články.

5. Konstrukce a výroba FV článků s vysokou účinností.

6. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.

7. Moduly s koncentrátory slunečního záření. Hybridní systémy.

8. Fotovoltaické systémy - základní typy.

9. Konverze stejnosměrného napětí slunečních baterií na síťové napětí.

10.Konzervace energie - nejdůležitější způsoby.

11.Aplikace fotovoltaických systémů.

12.Optimalizace provozních podmínek FV systému.

13.Základní ekonomické a ekologické aspekty.

14.Současné trendy v oblasti fotovoltaiky.

Osnova cvičení:

1.Organizační záležitosti, úvod do problematiky.

2.Výklad laboratorních úloh- měření parametrů slunečních článků.

3.Porovnání V-A charakteristik různých typů slunečních článků.

4.Vliv sériového odporu na parametry slunečních článků.

5.Vliv paralelního odporu na parametry slunečních článků.

6.Vliv teploty na na parametry slunečních článků.

7.Technologie slunečních článků - výklad s ukázkami.

8.Výklad laboratorních úloh- měření na základních FV systémech.

9.Měření charakteristik fotovoltaického modulu - vliv orientace na charakteristiky.

10.Přímé napájení spotřebiče z FV modulu- měření parametrů.

11.Fotovoltaický systém s akumulátorem a regulátorem - měření parametrů.

12.Fotovoltaický systém se střídačem - měření parametrů

13.Optimalzace návrhu fotovoltaických systémů (počítačová simulace).

14.Zápočet.

Cíle studia:

Seznámit studenty podrobně s problematikou fotovoltaických zdrojů (struktura a technologie článků a modulů), fotvoltaických systémů a jejich aplikace

Studijní materiály:

1. Goetberger, A., Knobloch, J. and Voss, B.: Crystalline Silicon Solar Cells. Chichester: J.Wiley & Sons. 1998

2. Wagemann, H.G., Eschrich, H.: Grundlagen der photovoltaischen Energiewandlung. Mnichov: Teubner Studienbucher. 1994

3. Krieg, B.: Electricity from the sun. Ostrava: HEL. 1993

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M13FVS
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-52
Holovský J.
Černá L.

10:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C4-264
Finsterle T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-1
Finsterle T.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:E1-1
Finsterle T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:C4-264
Finsterle T.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Finsterle T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-1
Finsterle T.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laboratoř H1
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138406.html