Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Nezávislé zdroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M13NZZ KZ 4 3P+1L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Václav Papež (gar.)
Cvičící:
Václav Papež (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Přehled možností dodávky elektrické energie ze zdrojů nezávislých na energetické síti. Elektrochemické zdroje (akumulátory), základní vlastnosti a použití. Typy UPS pro aplikaci v inteligentním domě. Ostatní druhy nezávislých zdrojů elelektrické . energie a jejich využití. Provozní vlastnosti nezávislých zdrojů a jejich vzájemné vazby při aplikaci v IB. Spolupráce energetické sítě a nezávislých zdrojů, zlepšení energetické bilance objektu, perspektivní typy akumulačních zdrojů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M13NZZ

Požadavky:

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech

Osnova přednášek:

1.Nezávislé zdroje elektrické energie - základní pojmy, alternativní zdroje elektrické energie

2.Způsoby akumulování energie. Elektrochemické akumulátory

3.Olověné akumulátory - konstrukce, charakteristiky, parametry, použití

4.Alkalické akumulátory NiCd, NiMH, - konstrukce, charakteristiky, použití

5.Lithiové akumulátory Li-ion, Li-pol, výkonové aplikace

6.Nabíjení a rychlonabíjení akumulátorů - principy, charakteristiky

7..Aplikace akumulátorů v nezávislé trakci (elektromobily apod.)

8. Zálohovací energetické systémy budov a důležitých provozů

9. Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - základní principy, vlastnosti, řízení

10. Systémy nepřerušovaného napájení, elektrochemické zdroje a dieselagregáty

11. Spolupráce nezávislých energetických zdrojů s rozvodnou sítí

12. Perspektivní alternativní zdroje elektrické energie využitelné v ČR

13.Ekologické aspekty použití nezávislých zdrojů elektrické energie

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vybavením laboratoře, bezpečnost práce s elektrickým zařízením a s elektrochemickými zdroji

2. Nabíjecí charakteristiky akumulátoru

3. Vybíjecí charakteristiky akumulátorů

4. Elektrochemické zdroje v elektromobilu, nabíjení elektromobilů v IB

5. Návrh elektrochemického systému zálohování

6. Dlouhodobé zálohování IB a provozů, spolupráce různých zdrojů energie

7. Zápočet

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních typů elektrochemických zdrojů, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu systémů s kumulátory a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

Studijní materiály:

[1) Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004

[21.Cenek, M. a kol.: Akumulátory a baterie. Praha, STROM. 1966

[3] Husák, M.: Napájecí zdroje. Praha, ČVUT 2003.

[4] Michael Boxwell:The Solar Electricity Handbook.Greenstream Publishing Limited,2019

[5] Wang, Singh, Kusiak: Wind Power Systems,Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

[6] Harvey:Micro-Hydro Design Manual, Practical Action Publishing Ltd,1993

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M13NZZ
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:E1-2
Papež V.
13:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c
Papež V.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-1
Papež V.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laboratoř H1
místnost T2:E1-3c
Papež V.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-1
Papež V.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laboratoř H1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138206.html