Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Inteligentní budovy

Studijní program: Inteligentní budovy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NX202001 Inteligentní budovy, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
NX202002 Inteligentní budovy, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
26
NX202003 Inteligentní budovy, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
22
NX202004 Inteligentní budovy, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
26
Minimální počet kreditů 88
Povinně volitelné předměty
NX2020_1 Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
32
Minimální počet kreditů 32
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

tento studijní plán platí od nástupu 2020

Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan10224705.html