Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M34ELE KZ 4 3P+1L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Předmět poskytuje studentům úvodní poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Dále se probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Ukazuje metodiku práce návrhu základních aplikačních obvodů s elektronickými součástkami. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M34ELE

Požadavky:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Osnova přednášek:

1. Přechod PN, typy přechodů; charakteristiky, užití.

2. Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.

3. Bipolární tranzistor: struktura, princip činnosti. Nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu.

4. Bipolární tranzistor: základní obvody, zesilovače.

5. Unipolární tranzistory JFET a MOSFET: princip činnosti, VA charakteristiky, obvodové vlastnosti.

6. JFET a MOSFET: základní zapojení, zesilovače.

7. Výkonové aplikace bipolárních tranzistorů a FETů: pracovní režimy zesilovačů, bipolární a unipolární spínač.

8. Vícevrstvé spínací součástky: tyristor, GTO tyristor, triak. Struktury, princip činnosti, typické aplikace.

9. Úvod do teorie a aplikace operačních zesilovačů. Ideální a reálný OZ. Záporná a kladná zpětná vazba. Základní aplikace.

10. Úvod do číslicových součástek: elektronická realizace Booleovských výrazů, úplný logický soubor. Bipolární a unipolární číslicové součástky.

11. Elektronické paměťové struktury: klopné obvody, posuvné registry, paměťové součástky SRAM, DRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Nábojově vázané struktury (CCD).

12. Optoelektronické součástky, rozdělení, principy funkce; aplikace.

13. Vakuové a výbojové součástky: výkonová trioda, klystron, magnetron, TWT, výbojky, zářivky.

14. Opakování látky, rezerva.

Osnova cvičení:

1.Pasívní prvky a součástky.

2.Principy obvodových simulací.

3.Vlastnosti polovodičových diod.

4.Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.

5.Bipolární tranzistor: zesilovač.

6.Bipolární tranzistor: spínač.

7.Zesilovače s unipolárními tranzistory JFET a MOSFET.

8.Výkonové aplikace MOSFETů.

9.Vícevrstvé spínací součástky - aplikace tyristoru.

10.Obvody s operačními zesilovači - záporná zpětná vazba.

11.Operační zesilovač - kladná zpětná vazba, komparátor.

12.Základní číslicové prvky a mikroprocesory.

13.Optoelektronické součástky.

14.Opakování látky, rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - součástky a obvody. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-9062-9

2. Foit, J.; Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - cvičení, druhé vydání. ČVUT Praha, ISBN 80-01-02204- 8

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2938
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1132006.html